Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Influence of advertisement - are you under the influence of advertisement? - Wpływ reklamy - czy ulegasz wpływowi reklamy?

Advertisement is so omnipresent in our everyday lives nowadays, that it is hard to remain totally uninfluenced by it. I think that I am under its influence to a certain degree at least, just like everyone, unless somebody has completely no access to the civilization.

Anyway, I do not blindly buy or follow anything that appears in advertisements. I guess that their influence on me is not that big, I do not remember the last time I bought something recommended in an advertisement. Maybe that is just because I usually do not have enough money. However, even though advertisements do not make me buy the things they say about, it happens that their visual or verbal content remains in my memory, and I think this is their real purpose. Now, when there are so many products and there is such a great competition on the market, advertisement creators have to do their best to make their advertisement be noticed among the others and remembered. The creators have to invent such catchwords and layouts that will attract public attention. That's why they invent advertisements which are more and more funny, mysterious or even absurd. I laugh at them or wonder how anybody could have invent something like that, and then I have to share these feelings with the people I know. Thus, I spread the advertisement message around and  fulfill the idea of its creators that way. Even if I don't eventually buy the advertised product, some of my friends I have told about the advertisement might do it.

In short, I am under a certain influence of advertisement, which is virtually unavoidable nowadays.

Tłumaczenie

Współcześnie reklama jest tak wszechobecna w naszym codziennym życiu, że ciężko jest pozostać zupełnie niezależnym od niej. Myślę, że jestem pod jej wpływem przynajmniej do pewnego stopnia, jak każdy, chyba że ktoś nie ma wcale dostępu do cywilizacji.

W każdym razie, nie podążam ślepo za wszystkim ani nie kupuje wszystkiego, co pojawia się w reklamach. Sądzę, że ich wpływ na mnie nie jest tak  duży, nie pamiętam, kiedy ostatni raz kupiłam coś kierując się jakąś reklamą. Może to po prostu dlatego, że zwykle nie mam wystarczająco dużo pieniędzy. Jednakże, mimo że reklamy nie sprawiają, że kupuję rzeczy, które są polecane, zdarza się, że ich treść wizualna i werbalna zostaje w mojej pamięci, i myślę, że to jest ich właściwy cel. Teraz, gdy jest tak dużo produktów i jest taka wielka konkurencja na rynku, twórcy reklam muszą starać się, jak mogą, by sprawić, żeby ich reklama była zauważona pomiędzy innymi i zapamiętana. Twórcy muszą wymyślać takie hasła i oprawy graficzne, które przyciągną uwagę odbiorców. Dlatego też wymyślają oni reklamy, które są coraz bardziej zabawne, tajemnicze, lub nawet absurdalne. Później śmieję się z nich albo dziwię się, jak ktoś mógł coś takiego wymyślić, a następnie muszę podzielić się tymi odczuciami z ludźmi, których znam. Zatem przekazuję przesłanie reklamy dalej i w ten sposób wypełniam ideę jej twórców. Nawet jeśli ostatecznie nie kupię reklamowanego produktu, może to zrobić któryś z moich przyjaciół, któremu opowiem o reklamie.

Krótko mówiąc, jestem pod określonym wpływem reklamy, który jest obecnie praktycznie nieunikniony.

Podobne wypracowania do Influence of advertisement - are you under the influence of advertisement? - Wpływ reklamy - czy ulegasz wpływowi reklamy?