Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of Cracow - Opis Krakowa

Cracow is Poland's second largest city. It is also one of the oldest cities of the country, as it dates back to seventh century, and a popular tourist destination. It used to be the capital of Poland and the residence of Polish kings. The city is divided into 18 districts, of which the most famous are the Old Town, Nowa Huta and Kazimierz. Architectural and urban complex of old Krakow is among the most important group of heritage sites in Poland and the world. The historical city centre has been placed on the UNESCO World Heritage List. The most significant architectural structures are the defence walls of the Wawel Castle, the Barbakan, Florian Gate, the Wawel Castle complex, with the Sigismund's Chapel and its cathedral, St. Mary's Basilica, with the altar by Veit Stoss and the renaissance Cloth Hall (Sukiennice). Of course, these are only the most famous tourist attractions of Cracow. There is a lot more to see if one comes here.

Considering the inhabitants, Cracow is home mostly to Poles but the minorities are clearly visible. What is significant, Cracow is considered by many to be the cultural capital of Poland. It was even named the European Capital of Culture by European Union for the year 2000. The city has several of the best museums in the country and a few famous theatres. When it comes to famous characters, two Polish Nobel laureates in literature lived in this city: Wisława Szymborska and Czesław Miłosz. Also, Cracow is a major center of education. More than ten universities or academy-level institutions are there in the city. The most famous and the best university in the country is the Jagiellonian University with its Collegium Medicum. It is also the oldest one, dating back to the year 1364. There are numerous other academy-level institutions. This city is deservedly called the most beautiful city of Poland.

Tłumaczenie

Karków jest drugim co do wielkości miastem w Polsce. Jest jednym z najstarszych miast w kraju, gdyż datowane jest na VII w., i popularnym celem turystów. Był kiedyś stolicą Polski i siedzibą królów. Miasto podzielone jest na 18 dzielnic, z których najbardziej znanymi są: Stare Miasto, Nowa Huta i Kazimierz. Kompleks architektoniczny i miejski Krakowa znajduje się w grupie najważniejszych dziedzictw Polski i świata. Historyczne centrum miasta znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Najbardziej znaczącymi strukturami architektonicznymi są: mury obronne Wawelu, Barbakan, Brama Floriańska, kompleks zamkowy Wawelu z Kaplicą Zygmuntowską i zamkową katedrą, Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza i renesansowe Sukiennice. Oczywiście, to tylko najbardziej znane atrakcje turystyczne Krakowa. Jest dużo więcej do zobaczenia, kiedy się tam pojedzie.

Biorąc pod uwagę mieszkańców, Kraków jest domem głównie dla Polaków, ale mniejszości narodowe są również jasno widoczne. Co znaczące, to fakt, że Kraków jest uważany przez wielu za kulturalną stolicę Polski. Dostał nawet miano Kulturalnej Stolicy Europy w roku 2000. Miasto ma kilka z najlepszych muzeów w kraju i parę znanych teatrów. Jeśli chodzi o znane osobistości, to w mieście mieszkało dwoje polskich noblistów: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. Również – Kraków jest dużym centrum naukowym. Więcej niż 10 uniwersytetów lub uczelni wyższych znajduje się w mieście. Najbardziej znanym i najlepszym uniwersytetem w kraju jest Uniwersytet Jagielloński ze swoim Collegium Medicum. Jest też najstarszym z nich, datowanym od roku 1364. Jest tam również wiele innych ośrodków akademickich. Miasto zasłużenie nazywane zostało najpiękniejszym miastem w Polsce.

Podobne wypracowania do Description of Cracow - Opis Krakowa