Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a profession (doctor) - Opis zawodu (lekarz)

There is a wide variety of professions one can choose to perform to earn a living. One of the possibilities is becoming a doctor. But let's consider all the good and bad sides of selecting this career.

First of all, this job can be highly rewarding. Seeing a patient getting better due to one's decisions boosts their self-esteem. The level of satisfaction taken in this profession can be very high. Secondly, doctors have always been considered one of the most respected society groups. Moreover, the earnings are high enough to enable one to lead a high-standard life. Also, they appropriate are in relation to the amount of work and responsibility demanded form a doctor.

On the other hand, becoming a doctor requires a lot of hard work at school and then even more of it at the university. There are many moments when it turns out that the students don't have any free time for themselves. What is more, working at a hospital is highly demanding as one is often asked to stay at work on call. This can happen even during Christmas, on New Year's Eve or any other holiday. Lastly, taking care of patients and prescribing them medicine is followed by huge responsibility for those people's lives. Even the slightest mistake may cause a serious disability. A doctor that has to be extra careful is the surgeon, as they cut the human body and this is the easiest way to do damage.

To sum up, before one decides to become a doctor, they should consider all pros and cons. Making a decision if the gains outweigh the risks is up to the individual.

Tłumaczenie

Jest wiele zawodów, które można sobie wybrać, by zarobić na życie. Jedną z możliwości jest zostanie lekarzem. Ale rozważmy wszystkie dobre i złe strony wyboru takiej kariery.

Po pierwsze, taka praca może być szczególnie wynagradzająca. Widok pacjenta zdrowiejącego dzięki podjętym przez siebie decyzjom podnosi samoocenę. Poziom satysfakcji uzyskanej z tej pracy może być bardzo wysoki. Po drugie, lekarze zawsze byli uważani za jedną z najbardziej szanowanych grup społecznych. Co więcej, zarobki są na tyle wysokie, że pozwalają na życie na wysokim poziomie. Są także w stosownej relacji z ilością pracy i odpowiedzialności oczekiwanej od lekarza.

Z drugiej jednak strony, zostanie lekarzem wymaga dużego nakładu pracy w szkole i jeszcze większego na studiach. Jest wiele momentów, w których okazuje się, że studenci nie mają wolnego czasu dla siebie. Co więcej, praca w szpitalu jest bardzo wymagająca, jako że jest się często proszonym o pozostanie na dyżurze. To może się zdarzyć nawet podczas Świąt Bożego Narodzenia, w Sylwestra czy inne święto. Na koniec, opieka nad pacjentami i przepisywanie im leków niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność za ich życie. Nawet najmniejsza pomyłka może spowodować poważne upośledzenie. Lekarzem, który musi być bardzo ostrożny, jest chirurg, gdyż tnie ludzkie ciało, a to najłatwiejsza droga do wyrządzenia krzywdy.

Podsumowując, zanim podejmie się decyzję o zostaniu lekarzem, trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw. Zdecydowanie to, czy zyski przeważają nad ryzykiem, jest sprawą jednostki.

Podobne wypracowania do Description of a profession (doctor) - Opis zawodu (lekarz)