Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Travelling by plane or by train? Opinion - Podróżowanie samolotem czy pociągiem? Opinia

Nowadays people can choose many forms of travelling. Trains, invented in the nineteenth century, used to be the most popular mean of transport, but the development of new technology and new machines – able to carry passengers over long distances – made the good old train in many countries fade into oblivion. Nowadays more and more people travel by plane. I, however, still prefer trains.

First of all, considering the environmental impact, the aeroplane is one of the most harmful inventions in the world. It demands large quantities of fuel in order to move. All this fuel is burned during the flight and the by-products – harmful fumes – are released to the atmosphere. Aircrafts are also a source of a lot of noise what is called noise pollution. Noise has harmful effects not only on people’s well-bein, but also their physical health. This applies to animals as well. To sum up, from the environmental point of view, travelling by plane is a no-no.

Trains, on the other hand, are much more environmentally-friendly as they do not demand as much fuel or power to move. What I also like about trains, is the fact that you can meet some interesting people there. People tend to open up and chat with each other during a train journey. Plane journeys, on the other hand, happen much too fast for this to happen and people rarely do make acquaintances on a plane. Trains also give you an opportunity to enjoy the view outside the window. It is fascinating to observe how the landscape changes as you travel from one part of the country to another. There is also one more thing that puts trains above planes for me – the former are much cheaper.

I admit that aeroplanes are a much faster mean of transport than trains. Still, trains surpass planes on many fields. For me the most important thing is the environmental factor. As trains are much more green, I hope more people will stick to this way of travelling.

Tłumaczenie

Dziś ludzie mogą wybrać wiele sposobów podróżowania. Pociągi, wynalezione w dziewiętnastym wieku, były najpopularniejszym środkiem transportu, ale rozwój nowych technologii i nowych maszyn zdolnych do przemieszczania pasażerów na długich dystansach sprawił, że w wielu krajach stary, dobry pociąg odszedł w zapomnienie. Dzisiaj coraz więcej ludzi podróżuje samolotem. Ja, jednakże, ciągle wolę pociąg.

Po pierwsze, jeśli chodzi o wpływ na środowisko, samolot to jeden z najbardziej szkodliwych wynalazków świata. Do poruszania się potrzebuje ogromnej ilości paliwa. Całe to paliwo jest spalane podczas lotu, a produkt uboczny – szkodliwe gazy – dostają się do atmosfery. Samoloty są też źródłem silnego hałasu, nazywanego zanieczyszczeniem dźwiękowym. Hałas ma szkodliwy wpływ nie tylko na samopoczucie ludzi, ale i na ich zdrowie fizyczne. To dotyczy również zwierząt. Podsumowując, jeśli chodzi o ochronę środowiska, podróż samolotem jest niepożądana.

Pociągi, z drugiej strony, są dużo bardziej przyjazne środowisku, ponieważ nie potrzebują tak dużo paliwa czy energii, by się poruszać. To, co także lubię w pociągach, to fakt że można tam poznać wielu interesujących ludzi. Ludzie zwykle się otwierają i rozmawiają ze sobą podczas podróży pociągiem. Podróże samolotem, z drugiej strony, trwają za krótko, by coś takiego się wydarzyło i ludzie rzadko zapoznają się ze sobą w samolocie. Pociągi dają również okazję podziwiania widoków za oknem. Fascynujące jest obserwować, jak zmienia się krajobraz, kiedy podróżuje się z jednej części kraju do innej. Jest jeszcze jedna rzecz, która dla mnie stawia pociąg ponad samolot – te pierwsze są dużo tańsze.

Przyznaję, że samoloty są dużo szybszym środkiem transportu niż pociągi. Mimo tego, pociągi przewyższają samoloty na wielu płaszczyznach. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest czynnik wpływu na środowisko. Ponieważ pociągi są dużo bardziej ekologiczne, mam nadzieję, że więcej ludzi pozostanie przy tym sposobie podróżowania.

Podobne wypracowania do Travelling by plane or by train? Opinion - Podróżowanie samolotem czy pociągiem? Opinia