Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

The influence of human on environment - do we destroy the Earth or make it a better place to live? - Wpływ ludzkości na środowisko - czy niszczymy Ziemię, czy czynimy ją lepszym miejscem do życia?

God said to Adam and Eve: 'Be fruitfuland multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth'. Do human take the proper actions to make the Earth a better place to live? I tried to find it out.

First of all, there is no denying that humans are damaging the planet and that their actions have already caused some serious climate changes. Nowadays, a variety of environmental problems affect the world. We need to deal with problems such as air and water pollution, resource depletion, greenhouse effect and ozone depletion. The development of industry has many negative consequences. Cars emit incredible amounts of pollution every day, let alone the airplanes, factories and power stations.

As the results of human activity, hundreds of species are endangered and dying out every year. Unfortunately, tropical forests are in a great danger too. We need to take an urgent action in order to protect them.

In the contrary, it is worth mentioning that since we found out about negative effects of development of technology, we've been trying to fix what we have done. The governments introduce programs to reduce greenhouse gas emission and to protect wildlife.

Moreover, with the help of technology and new inventions, our life is easier than in the past centuries. We are living more comfortably and more convenient than our ancestors. Human take many actions in order to make the Earth a better place to live. Numerous of nonprofit organizations provide services that are publicly beneficial. They take a variety of actions to protect human rights, decrease the level of poverty and to reduce the number of malnourished and starving people. The statistic say every four seconds someone dies of hunger.

To sum up, it is extremely important to be aware of the environmental problems and not to ignore numerous negative effects of the industry. Earth is our home and we should take care of our planet. However, we also have a right to improve our life standards and to take advantage of  the new technologies.

Tłumaczenie

Bóg powiedział Adamowi i Ewie: „Czyńcie sobie ziemię poddaną (...)”. Czy ludzkość rzeczywiście podejmuje działania, by uczynić ziemię lepszym miejscem do życia? Spróbowałem się o tym przekonać.

Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że ludzie niszczą planetę i już zdążyli doprowadzić do poważnych zmian klimatu. W dzisiejszych czasach świat dręczy wiele problemów związanych ze środowiskiem. Musimy radzić sobie z problemami takimi jak zanieczyszczenie wody i powietrza, zmniejszenie się zasobów naturalnych, efektem cieplarnianym i dziurą ozonową. Rozwój przemysłu ma wiele negatywnych konsekwencji. Samochody każdego dnia emitują niewyobrażalną ilość spalin, nie wspominając o samolotach, fabrykach czy elektrowniach.

Przez ludzką „aktywność” setki gatunków [zwierząt] są zagrożone i wymierają każdego roku. Niestety lasy równikowe są również w wielkim niebezpieczeństwie i musimy podjąć zdecydowane kroki, jeśli chcemy je uchronić przed zniszczeniem.

Jednakże należy wspomnieć, że odkąd dowiedzieliśmy się o zgubnych efektach rozwoju cywilizacji dla środowiska, próbujemy odkupić nasze winy. Rządy promują liczne programy mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz ochronę środowiska naturalnego.

Ponadto, dzięki nowym technologiom i wynalazkom życie dziś jest o wiele prostsze niż w ubiegłych wiekach. Żyjemy wygodniej i bardziej komfortowo. Podejmuje się wiele akcji, które mają na celu uczynić Ziemię lepszym miejscem do życia. Należą do nich m.in. działania licznych organizacji nonprofit podejmowane m.in. w celu ochrony praw człowieka, zmniejszaniem poziomu ubóstwa i źle odżywionych i zagłodzonych ludzi. Statystyki mówią, że na świecie co cztery sekundy umiera człowiek z powodu głodu.

Na końcu chciałabym dodać, że to niezwykle ważne, by być świadomym problemów związanych z ochroną środowiska. Nie należy ignorować tak licznych negatywnych przejawów rozwoju cywilizacji. Ziemia jest naszym domem i powinniśmy dbać o swoją planetę. Jednakże mamy również prawo do podwyższania naszych życiowych standardów oraz do korzystania z najnowszych technologii.

Podobne wypracowania do The influence of human on environment - do we destroy the Earth or make it a better place to live? - Wpływ ludzkości na środowisko - czy niszczymy Ziemię, czy czynimy ją lepszym miejscem do życia?