Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a board game - Opis gry planszowej

Scrabble is probably the second best-known board game in the world, right after chess. Since it’s invention it has found millions of lovers all around the globe. Currently, it is played in 21 languages in more than 120 countries. Scrabble is a phenomenon.

The birth of the game can be traced to 1948. In that year Scrabble was created by Alfred Mosher Butts, an American architect. Scrabble is a word game. The purpose of the game is to score a higher number of points than the opponent by arranging special tiles with letters on a board, so that they form words. The board is square and consists of 225 squares where players place their letters. The words created have to intersect. Thanks to this rule, a game of Scrabble looks like a crossword. Each letter tile has a number of points ascribed to it. The player scores as many points are there are in his word. Additionally there are special squares on the board that multiply the number of points if a word is formed on them.

Each player begins the game with a set of seven letters which he or she keeps on a special rack so that the opponent doesn’t see it. During the game, as the players place their tiles on the board, they draw new ones from a bag. There are also special tiles without any letter, called 'blanks'. They can serve as any letter, but the player who uses a blank doesn’t score any points for this tile. The game ends when there is no more tiles in the bag, and the players cannot form any more words from the letters on their racks.

The game is a popular pastime in many households but there are also professional Scrabble tournaments and clubs where players compete for money prizes and prestige. People can also play the computer or game console version of the game and also play with players around the world via the Internet.

Tłumaczenie

Scrabble to prawdopodobnie druga najbardziej znana gra planszowa świata, zaraz po szachach. Od jej wynalezienia znalazła miliony wielbicieli na całym świecie. Obecnie gra się w nią w 21 językach i ponad 120 krajach. Scrabble to fenomen.

Początki gry mogą być śledzone od 1948 roku. W tym roku Scrabble zostało stworzone przez Alfreda Moshera Buttsa, amerykańskiego architekta. Scrabble to gra słowna. Celem gry jest zdobycie większej liczby punktów od przeciwnika, układając specjalne płytki z literami na planszy tak, aby tworzyły słowa. Plansza ma kształt kwadratu i składa się z 225 pól, gdzie gracze układają litery. Tworzone słowa muszą się przecinać. Dzięki tej zasadzie gra w Scrabble wygląda jak krzyżówka. Każda płytka z literą ma przypisaną liczbę punktów. Gracz otrzymuje tyle punktów, ile zawiera jego słowo. Dodatkowo na planszy są specjalne pola, które zwiększają liczbę punktów, jeśli utworzy się na nich słowo.

Każdy gracz zaczyna grę z zestawem siedmiu liter, które trzyma na specjalnym stojaku, tak, aby przeciwnik ich nie widział. Podczas gry, kiedy gracze umieszczają swoje płytki na planszy, wyciągają nowe z woreczka. Są też specjalne płytki bez żadnej litery zwane „blankami”. Mogą posłużyć jako dowolna litera, ale gracz, który używa blanka nie dostaje żadnych punktów za tę płytkę. Gra kończy się, kiedy w woreczku nie ma już płytek, a gracze nie potrafią utworzyć więcej słów z liter na swoich stojakach.

Gra jest popularnym zajęciem w wielu domach, ale istnieją też profesjonalne kluby i zawody w Scrabble, gdzie zawodnicy rywalizują ze sobą o nagrody pieniężne i prestiż. Można też grać w wersję komputerową lub konsolową gry, a także grać z graczami z całego świata przez Internet.

Podobne wypracowania do Description of a board game - Opis gry planszowej