Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Famous traditions in England (description) - Znane zwyczaje w Anglii (opis)

As every nation, the English have a lot of traditions that are special for their country. Traditions help people remember about their history and heritage. They are an important part of every person’s culture.

Guy Fawkes Night, or Bonfire Night, is one of the best-known English traditions. It takes place on the 5th of November. On this day people celebrate the anniversary of historic events from more than four centuries ago. On the 5th of November 1605 a group of thirteen people tried to blow up British Houses of Parliament and in this way assassinate James I, the king of England. In this way they hoped to restore a catholic monarch to the British throne. Luckily to James I and the members of the parliament the group didn’t succeed in carrying out their plan. The conspiracy is known today as the Gunpowder Plot. To celebrate the saving of the king people in Britain watch fireworks and make bonfires on which they burn the effigy of Guy Fawkes, the most famous of the plotters. They also eat some food typical for the holiday, such as jacked potatoes and toffee apples.

Another celebration connected with English history is Remembrance Day, known also as Poppy Day. It takes place on the 11th of October. On this day the English remember the people who died fighting for their country. Many official ceremonies take place which include laying wreaths at war memorials and two minutes of silence at 11 o’clock. This date and time are special because at 11 o’clock on the 11th of November 1918 the First World War officially ended.

In England people celebrate also a very peculiar holiday – Shrove Tuesday, or the Tuesday before the Lent, is Pancake Day. As the name suggests on this day people gorge on pancakes. It is similar to Fat Thursday celebrated in Poland and has the same origin: historically people wanted to enjoy the foods forbidden during the Lent. On Pancake Day it is customary to hold pancake races in which the participants run with frying pans containing pancakes. At such occasions money is raised and donated to various charity organizations. Even the British Parliament organizes its own pancake race!

Tłumaczenie

Jak każdy naród, Anglicy mają wiele tradycji, które są wyjątkowe dla ich kraju. Tradycje pomagają ludziom pamiętać o swojej historii i dziedzictwie. Są ważną częścią kultury każdego człowieka.

Dzień Guya Fawkesa, czyli Bonfire Night, to jedna z najbardziej znanych angielskich tradycji. Obchodzi się go 5. listopada. W dzień ten ludzie świętują rocznicę wydarzeń historycznych sprzed ponad czterech stuleci. 5. listopada 1605 roku grupa trzynastu osób próbowała wysadzić w powietrze brytyjski Parlament i w ten sposób zamordować Jakuba I, króla Anglii. W ten sposób mieli nadzieję przywrócić na tron brytyjski katolickiego monarchę. Na szczęście dla Jakuba I i członków parlamentu grupie nie udało się zrealizować planu. Spisek ten jest dziś znany jako spisek prochowy. Aby uczcić ocalenie króla, ludzie w Wielkiej Brytanii oglądają fajerwerki i palą ogniska, na których spalają kukłę Guya Fawkesa, najbardziej znanego ze spiskowców. Jedzą też potrawy typowe dla tego święta, na przykład pieczone ziemniaki i jabłka w toffi.

Kolejne święto związane z angielską historią, to Dzień Pamięci, znany też jako Dzień Maku. Obchodzi się je 11 października. W ten dzień Anglicy upamiętniają tych, którzy zginęli walcząc za ojczyznę. Odbywa się wiele oficjalnych uroczystości, które składają się ze składania wieńców przy pomnikach poległych i dwóch minut ciszy o godzinie 11. Ten dzień i czas są specjalne, gdyż 11. listopada 1918 roku o godzinie 11:00 oficjalnie zakończyła się I wojna światowa.

W Anglii ludzie obchodzą też bardzo niezwykłe święto – wtorek przed wielkim postem to Dzień Naleśnika. Jak wskazuje nazwa, w ten dzień ludzie objadają się naleśnikami. Jest to święto podobne do Tłustego Czwartku obchodzonego w Polsce i ma taki sam początek: w przeszłości ludzie chcieli nacieszyć się jedzeniem zakazanym podczas Wielkiego Postu. W Dzień Naleśnika tradycyjnie organizuje się wyścigi z naleśnikiem, podczas których uczestnicy biegną trzymając patelnie z naleśnikami. W czasie takich okazji zbiera się pieniądze na rzecz różnych organizacji charytatywnych. Nawet brytyjski Parlament organizuje własny naleśnikowy wyścig!

Podobne wypracowania do Famous traditions in England (description) - Znane zwyczaje w Anglii (opis)