Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Easter traditions - Tradycje Wielkanoce

For Christians Easter is the most important religious holiday. It celebrates the death and resurrection of Jesus Christ. A lot of Easter customs exist in various countries.

In Poland the whole families gather together to celebrate Easter. On Holy Saturday they prepare special Easter baskets. The baskets contain eggs, bread, meat, salt, horseradish and a figure of lamb made of sugar or cake, which represent the Lamb of God – Jesus Christ. The baskets are decorated with white cloth and box twigs. Once a basket is ready, it is taken to a local church where a priest blesses it with holy water. On Holy Sunday a great Easter breakfast takes place, when family members eat the contents of their baskets and much more.

In the United Kingdom and the United States parents prepare for Easter by buying chocolate eggs and bunnies or similar items made of sugar. On Saturday morning they hide the treats in their gardens where children go looking for them. Some children receive small gifts given to them by an Easter Bunny. Special games take place such us egg rolling (a race with rolling eggs on the grass) and egg tapping. There are some foods associated with Easter,such as hot cross buns (sweet buns with spices), Simnel cake (fruitcake with marzipan) and roasts.

In Norway people often spend Easter in the mountains, for example skiing. Interestingly, Easter in Norway is connected with murder mysteries. During the holiday people watch and read detective stories and thrillers. Television during the time broadcasts many such films and a whole lot of crime fiction is published right before Easter in order to supplement the Norwegians with fresh positions. No wonder the people of Norway are famous for their crime authors!

We should not forget that Easter is a religious holiday. In most countries people attend special church masses devoted to the Resurrection when they express their joy at the coming of Jesus and eat and decorate eggs – the symbol of new life.

Tłumaczenie

Wielkanoc to dla Chrześcijan najważniejsze religijne święto. Obchodzi się w nie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W różnych krajach istnieje wiele wielkanocnych tradycji.

W Polsce, by świętować Wielkanoc, zjeżdżają się całe rodziny. W Wielką Sobotę przygotowują specjalne Wielkanocne koszyki. Koszyki te zawierają jajka, chleb, mięso, sól, chrzan i figurkę baranka wykonaną z cukru lub ciasta, który reprezentuje Baranka Bożego – Jezusa Chrystusa. Koszyki są przystrojone białą serwetką i gałązkami bukszpanu. Kiedy koszyk jest gotów, zabiera się go to lokalnego kościoła, gdzie ksiądz święci go wodą święconą. W Wielką Niedzielę odbywa się wielkie śniadanie Wielkanocne, kiedy to członkowie rodziny zjadają zawartość swoich koszyków i znacznie więcej.

W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych rodzice przygotowują się do Wielkanocy kupując czekoladowe jajka i króliki, lub podobne rzeczy, wykonane z cukru. W sobotę rano chowają smakołyki w ogrodzie, gdzie dzieci ich szukają. Niektóre dzieci otrzymują skromne prezenty od Wielkanocnego Zająca. Mają miejsce specjalne zabawy, takie jak turlanie jaj (wyścig w turlaniu jajek po trawie) i gra w zbijaka. Istnieją potrawy związane z Wielkanocą takie jak hot cross buns (słodkie bułeczki z przyprawami), Simnel cake (keks z marcepanem) i pieczenie.

W Norwegii ludzie często spędzają Wielkanoc w górach, na przykład jeżdżąc na nartach. Co jest interesujące w Norwegii Wielkanoc jest związana z kryminałami. Podczas świąt ludzie oglądają i czytają książki o detektywach i thrillery. W czasie świąt telewizja pokazuje wiele takich filmów, a zaraz przed Wielkanocą publikowanych jest cała masa kryminałów, aby zapewnić Norwegom nowe pozycje książkowe. Nic dziwnego, że Norwegowie są znani ze swoich pisarzy kryminałów!

Nie powinno się zapominać, że Wielkanoc to święto religijne. W większości krajów ludzie chodzą do kościoła na specjalną mszę poświęconą Rezurekcji, kiedy to okazują radość z nadejścia Jezusa oraz jedzą i dekorują jajka – symbol nowego życia.

Podobne wypracowania do Easter traditions - Tradycje Wielkanoce