Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tabloid journalism - tabloids. Should they pay less attention to celebrities' lives? Essay - Dziennikarstwo brukowe - brukowce. Czy powinny przywiązywać mniej uwagi do życia gwiazd? Esej

There is no doubt that media pay a lot of attention to the personal lives of celebrities and other famous people. Is it a right and legal to do it?

The best example is Tiger Woods. A few months ago almost no one ever heard about him in Poland, let alone about his wife. He is one of the best golf players in the US. Since tabloids published photos of his numerous mistresses, his personal life has been a hell. He lost many contracts and – what is even worst – he lost his family. His children have been suffering too. This is what happens when media cross the line of professionalism. However it has been said: 'There is no business like show business'…

First of all, I would like to ask about the purpose of media. I tried to find out about the necessary qualities of journalists in the 21st century and I have to say I am deeply disappointed. According to what you can read on the Internet, journalists have to be outspoken, shameless, downright nosy people. Oscar Wild said once: 'It doesn't matter what people say about you, as long as they're talking about you'. But has anybody said it doesn’t matter what you write as long as someone reads it? I have an impression that many of modern journalist forget what their life goals are. Do they really want to keep readers interested in the  intimate life of celebrities instead of being truly objective and professional?

Sadly, the great majority would rather read a tabloid than a newspaper. Under those circumstances no one should be surprised that, for example, Polish society is uninterested in politics and misinformed. Is there a way to change it?

In my opinion, what really matters in journalism, is publishing truly interesting articles, not just the 'hot news'. For sure, working in a newspaper is harder than working for a tabloid but it is much more both valuable and valued too. Media don't have a right to meddle in celebrities' lives – it is just unmoral and not fair. Although the real problem is the fact that many celebrities don't have anything against selling their personal lives. In this case, they do not have any right to complain about obsessive fans and paparazzi. After all, it is their own choice to be famous and they should be aware of the consequences.

Tłumaczenie

Nie ulega wątpliwości, że media bardzo interesują się życiem prywatnym celebrytów i innych sławnych ludzi. Czy publikacje dotyczące życia prywatnego są w porządku i legalne?

Najlepszym przykładem jest przypadek Tigera Woodsa. Kilka miesięcy temu w Polsce prawie nikt o nim nie słyszał, nie mówiąc już o jego żonie. Jest on jednym z najlepszych golfistów w Stanach Zjednoczonych. Odkąd tabloidy opublikowały fotografie jego rozlicznych kochanek, jego życie osobiste przemieniło się w piekło. Stracił wiele kontraktów i co gorsza, stracił rodzinę. Dzieci Woodsa również cierpią. To właśnie dzieje się, gdy media przekraczają pewne granice. Jednak mówi się, że nie ma takiego biznesu jak show biznes…

Po pierwsze chciałabym zapytać o cel istnienia mediów. Próbowałam dowiedzieć się czegoś o niezbędnych cechach charakterystycznych dla dziennikarza dwudziestego pierwszego wieku i muszę przyznać, że jestem głęboko rozczarowana. Według tego, co można przeczytać w Internecie, dziennikarz powinien być gadatliwy, bezczelny i niewyobrażalnie wścibski. Oscar Wild powiedział kiedyś: „Nieważne, co się o tobie mówi, ważne że się w ogóle mówi”. Ale czy zostało powiedziane, że nieważne jest to, co się pisze, o ile tylko znajdzie się ktoś, kto to przeczyta? Mam wrażenie, że wielu współczesnych reporterów po prostu zapomniało o tym, co jest ich życiowym celem. Czy naprawdę wolą zainteresować czytelników intymnym życiem gwiazd, niż być naprawdę obiektywnymi i profesjonalnymi?

Niestety ogromna większość ludzi woli raczej czytać tabloid niż prawdziwą gazetę. W tych okolicznościach nikt nie powinien być zdziwiony faktem, że – na przykład – polskie społeczeństwo nie jest zainteresowana polityką, a co gorsza pozostaje niedoinformowane. Czy można to w jakikolwiek sposób zmienić?

Moim zdaniem to, co naprawdę się liczy w dziennikarstwie, to publikowanie naprawdę interesujących artykułów, a nie gorących newsów. Na pewno jest to o wiele trudniejsze niż praca dla tabloidu i pisanie o towarzyskich skandalach, ale w końcu jest to też zarówno o wiele bardziej cenione, jak i cenne. Media nie mają prawa mieszać się w czyjeś życie; to niemoralne i nieuczciwe. Jednakże prawdziwym problemem jest fakt, że wiele gwiazd nie ma nic przeciwko sprzedawaniu prywatności. W takim przypadku nie mają one żadnego prawa narzekać na uciążliwych paparazzi. W końcu bycie celebrytą to ich własny wybór, więc powinny się liczyć z jego konsekwencjami.

Podobne wypracowania do Tabloid journalism - tabloids. Should they pay less attention to celebrities' lives? Essay - Dziennikarstwo brukowe - brukowce. Czy powinny przywiązywać mniej uwagi do życia gwiazd? Esej