Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Women's rights, human rights: description of a picture - Prawa kobiet, prawa człowieka: opis obrazka

rights, human rights, women's rights, picture, description, problems, lifestyle, picture description

Exemplary answer:

In this picture we can see a woman’s face. This woman has bright brown eyes. Her mouth and nose are hidden behind a brown scarf. She has some kind of jewels attached to her forehead.  This picture concentrates on the woman’s face – there is nothing else in it. It is a portrait.

I think men and women should be treated the same both at work and in a relationships. They should share their responsibilities and not think of housework as some kind of women's work only. Both women and men should have chores or just go halves on them and help each other. I like partnership. It is good for the couple and gives a chance to create a good team that works together and feels responsible for the well-being if its members.

I know that the situation in Muslim countries is different and women can't do all the things they want (and deserve) to. In fact, they are not free at all, as it comes to our understanding of freedom and self-reliance. I am absolutely against these 'customs' but the truth is – many of these women go along with the way they are treated because of the local law, rules and – first of all – religion. It is really a tough topic to approach but I think that, in general, the women's situation is dreadful and it should be looked into in order to avoid further violation of human rights.

Exemplary questions:

What/who can you see in the picture? What kind of a situation can be presented here? – describe it. (What happened/ is happening?) What kind of a story may be connected to it?

Tłumaczenie

Przykładowa odpowiedź:

Na tym rysunku możemy zobaczyć kobiecą twarz. Kobieta ma jasne, brązowe oczy. Jej usta oraz nos są zakryte brązową chustą. Kobieta przytwierdzony do czoła jakiś rodzaj biżuterii. Ten obrazek koncentruje się na twarz kobiety – nie ma na nim nic więcej. To portret.

Myślę, że mężczyźni i kobiety powinni być traktowani w takim sam sposób, zarówno w pracy, jak i w związkach. Powinni dzielić się obowiązkami i nie myśleć o pracach domowych jako zadaniu wyłącznie dla kobiet. I mężczyźni, i kobiety powinni mieć określone obowiązki, mogą podzielić się nimi po połowie i wzajemnie sobie pomagać. Lubię partnerstwo. To dobre wyjście dla pary i daje im szansę na stworzenie dobrej drużyny, która działa razem i czuje się odpowiedzialna za dobre samopoczucie każdego ze swoich członków.

Wiem, że sytuacja w krajach muzułmańskich jest inna i kobiety nie mogą robić tego wszystkiego, co chcą (i na co zasługują). Właściwie, wcale nie są wolne, jeśli chodzi o nasze rozumienie wolności i samodzielności. Nie całkowicie przeciwna takim „zwyczajom”, jednak prawdą jest, iż wiele z tych kobiet zgadza się na takie traktowanie ze względu na lokalne prawo, zasady i – przede wszystkim – religię. To naprawdę trudny temat do poruszania, ale ogólnie sądzę, że sytuacja tych kobiet jest przerażająca i należałoby się jej dogłębnie przyjrzeć, aby uniknąć dalszego naruszania praw człowieka.

Przykładowe pytania:

Co/kogo widzisz na obrazku? Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? – opisz ją (Co się stało/dzieje?) Jaka historia może się z nim wiązać?

Podobne wypracowania do Women's rights, human rights: description of a picture - Prawa kobiet, prawa człowieka: opis obrazka