Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of dream winter break - Opis wymarzonych ferii

I haven't had a perfect winter break yet. Let me describe my dreams now.

My ideal break would last at least three weeks. During that time I would go on a snowboarding camp. There I would snowboard a lot. I would also meet many new people and have a fun with them. When we would be tired of skiing or snowboarding we would go and walk around the small town we stay in or make a snowman. We could have some snowball fights as well.

And in the evenings, we would sit near the fireplace and talk sipping mulled wine or hot tea. And when the camp would be over, after coming back to my hometown, I would like to have lots of fun with my friends. We would go ice-skating every day and we would have some parties to forget about school and duties. Of course, there would have to lots of snow so we could make snowmen or snowball fights.

I want to take up as many activities as possible. I want to lie down in the evening so tired that I would sleep like a log. During my dream winter break, I would love to rest actively to have the energy to study in the next semester.

Tłumaczenie

Nie miałem jeszcze idealnych ferii. Pozwolę sobie opisać teraz moje marzenia.

Moje idealne ferie trwałyby przynajmniej 3 tygodnie. W tym czasie pojechałbym na obóz snowboardowy. Tam jeździłbym dużo na desce. Poznałbym także wielu nowych ludzi i dobrze się z nimi bawił. A kiedy zmęczylibyśmy się jazdą na nartach lub na snowboardzie, poszlibyśmy do miasta albo zrobili bałwana. Moglibyśmy zrobić też bitwę na śnieżki.

A wieczorami siedzielibyśmy przy kominku i rozmawiali, sącząc grzane wino lub gorącą herbatę. Po obozie i powrocie do rodzinnego miasta chciałbym się świetnie bawić z przyjaciółmi. Codziennie chodzilibyśmy na łyżwy i na jakieś imprezy, by zapomnieć o szkole i obowiązkach. Oczywiście, musiałoby być mnóstwo śniegu, żebyśmy mogli robić bałwany i bitwy na śnieżki.

Chcę podjąć się jak największej ilości zajęć. Chcę kłaść się wieczorem tak zmęczony, że spałbym jak zabity. Podczas moich wymarzonych ferii chciałbym odpocząć aktywnie, by mieć energię do nauki w następnym semestrze.

Podobne wypracowania do Description of dream winter break - Opis wymarzonych ferii