Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Alice in Wonderland - the strangest adventure that happened to her (story) - Alicja w Krainie Czarów - najdziwniejsza przygoda, jaka ją spotkała (opowiadanie)

Alice saw a white Rabbit who was talking to itself. The Rabbit looked worried and was looking for something. When he saw the girl he ordered her to go to his house and bring him back a pair of white gloves and a fan. Alice ran in the direction that the rabbit had showed her and soon reached a small house with the name 'W. Rabbit' on it. She entered the house and started looking for the gloves and the fan. The house had a flight of stairs. Alice went upstairs and there, on a small table, she found what she was looking for. When she was taking the things from the table, she noticed that there was one more thing there: a little bottle.

The girl took the bottle and drank its content without hesitation. And then something strange began to happen. Alice started to grow. In less than no time she became so big that she could not stand and had to lie on the floor in order to fit in the little room. She had to put one of her arms outside the window and one of her legs up in the chimney. Alice then realized that she was trapped and that there was no way she could leave the room and the house being so big and this made her very sad. Suddenly she heard some noise outside the house. It was the White Rabbit that came looking for her.

The Rabbit tried to enter the room, but there was Alice’s big elbow in the way and he couldn’t. He decided to try to get there through the window, but he couldn’t get into the room this way either. Alice heard the rabbit calling someone else. It was Pat and Bill who wanted to help the rabbit. It was decided that Pat would try to get inside through the chimney. However the chimney was blocked by Alice’s leg. Alice wondered what the Rabbit and his friends would do next. Soon she heard some noise and then saw some pebbles coming through the window. Surprisingly the stones turned into cakes. The girl ate some of those and started to get smaller. Soon Alice was back at her past size and was able to go out of the Rabbit’s house.

Tłumaczenie

Alicja zobaczyła Królika, który mówił do siebie. Królik wyglądał na zmartwionego i szukał czegoś. Kiedy zobaczył dziewczynkę, kazał jej iść do jego domu i przynieść mu parę białych rękawiczek i wachlarz. Alicja pobiegła w kierunku, który wskazał jej Królik i wkrótce dotarła do małego domku z imieniem: „W. Królik” na nim. Weszła do domku i zaczęła szukać rękawiczek i wachlarza. W domu były schody. Alicja weszła na górę, a tam, ma małych stoliku, znalazła to czego szukała. Kiedy zabierała rzeczy ze stolika, zauważyła, że była na nim jeszcze jedna rzecz: mała butelka.

Dziewczynka wzięła butelkę i bez wahania wypiła jej zawartość. I wtedy coś dziwnego zaczęło się dziać. Alicja zaczęła rosnąć. Szybciutko stała się tak duża, że nie mogła stać i musiała położyć się na podłodze, żeby zmieścić się w małym pokoju. Musiała wystawić jedną rękę za okno, a jedną z nóg wsadzić do komina. Alicja zdała sobie sprawę, że była uwięziona i za nic nie uda jej się opuścić pokoju i domku będąc tak wielką, co ją bardzo zasmuciło. Nagle usłyszała na zewnątrz jakiś dźwięk. To był Biały Królik, który przyszedł jej poszukać.

Królik próbował wejść do pokoju, ale na drodze stał wielki łokieć Alicji i nie udało mu się. Zdecydował spróbować dostać się tam przez okno, ale tamtędy też nie mógł przejść. Alicja usłyszała, jak Królik woła kogoś jeszcze. To byli Pat i Bill, którzy chcieli pomóc Królikowi. Zdecydowano, że Pat spróbuje dostać się do środka przez komin. Komin był jednak zablokowany przez nogę Alicji. Alicja zastanawiała się, co Królik i jego przyjaciele zrobią następnie. Wkrótce usłyszała hałas i zobaczyła kamyki wlatujące przez okno. Ku jej zaskoczeniu kamyki zamieniły się w ciastka. Dziewczynka zjadła kilka i zaczęła się zmniejszać. Wkrótce Alicja była w swoim dawnym rozmiarze i mogła wyjść z domu Królika.

Podobne wypracowania do Alice in Wonderland - the strangest adventure that happened to her (story) - Alicja w Krainie Czarów - najdziwniejsza przygoda, jaka ją spotkała (opowiadanie)