Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sunset years and being retired: description of a picture - Jesień życia i bycie na emeryturze: opis obrazka

free time, lifestyle, description, picture, retirement, picture description

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Exemplary answer:

In the picture I can see three elderly people, two ladies and a man. They all are dressed in brownish coats and every one of them has a cane. The lady in the middle seems to have her right arm broken or hurt in some way, as she has it supported in a sling. The man and the woman in the middle are wearing glasses. Both women have long skirts on. The man has a cap and a scarf.

They're sitting on a stone bench somewhere outside. Behind them, there is a kind of a shrubbery and a street, I believe. They seem to be talking about something. They may be commenting on the present political event in the country they live in. There might be an election coming soon and they exchange their points of view. Also, they could be talking about their health, as that is what people of that age mostly talk about. They can trade information on various doctors in the town. For instance, which of them is worthy to go to and which is just a time and money loss.

The elders could also talk about the story of the injury to the woman's arm. She might have tripped over, fallen down and broken the arm. As she is of a certain age, her hurt might not heal properly. She could have even had the arm operated on, fixed and stabilised with titanium bits. This is surely a topic those people can discuss for a long time.

Exemplary questions:

What/who can you see in the picture? What can be the relations between those people? What kind of a situation can be presented here? – describe it. (What happened/ is happening?) What kind of a story may be connected to it?

Tłumaczenie

Przykładowa odpowiedź:

Na obrazku widzę troje starszych ludzi, dwie kobiety i mężczyznę. Wszyscy ubrani są w brązowawe płaszcze i każde z nich ma laskę. Kobieta po środku wydaje się mieć złamaną prawą rękę lub zranioną w jakiś sposób, gdyż ma ją na temblaku. Mężczyzna i kobieta w środku mają na sobie okulary. Obie kobiety mają długie spódnice na sobie. Mężczyzna ma czapkę i szalik.

Siedzą na kamiennej ławce gdzieś na zewnątrz. Za nimi jest rodzaj żywopłotu i ulica, jak mi się zdaje. Wydają się o czymś rozmawiać. Mogą komentować bieżące wydarzenia polityczne w kraju. Możliwe, że są nadchodzą wybory i wymieniają się oni poglądami. Mogą również rozmawiać o swoim zdrowiu, gdyż jest to temat często poruszany przez ludzi w tym wieku. Mogą wymieniać się informacjami na temat lekarzy w mieście. Na przykład, do którego warto iść, a który to tyko strata czasu i pieniędzy.

Starsi mogą też rozmawiać o historii urazu ręki kobiety. Mogła się potknąć, przewrócić i złamać rękę. Ponieważ jest już w pewnym wieku, jej złamanie może nie goić się prawidłowo. Mogła nawet mieć tę rękę operowaną, nastawioną i ustabilizowaną tytanowymi częściami. To na pewno jest temat, który mogą ciągnąć przez długi czas.

Przykładowe pytania:

Co/kogo widzisz na obrazku? Jakie mogą być stosunki między tymi osobami?  Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? – opisz ją (Co się stało/dzieje?) Jaka historia może się z nim wiązać?

Podobne wypracowania