Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Influence of new technologies on people - is life easier today than in the past? Essay - Wpływ nowych technologii na ludzi - czy życie jest dziś łatwieje niż w przeszłości? Esej

Does the technological development make our life easier? On one hand it seems that the new technology has made our life better in many dimensions. Communication across the world is now incredibly fast and it is almost unlimited. It is extremely difficult for me to imagine life hundred years ago, without cars, television, women’s rights. If I lived in the past century, I would have to do the washing up all by myself every day, cook without microwave and write letters to my family. Our great-grandparents could not even imagine things like cell phone, internet or airplanes. It is beyond any doubt that our needs increased since then.

Obviously present life is easier in the terms of technology, communication and conveniences but it is more difficult in the matter of expectations. Regarding to the fact that people spend more time at work than at home, life is definitely harder than in the past. Every day we have to deal with stress and pressure. It is not a piece of cake to find a god job and it is even harder to keep it. Not to mention about having a successful relationship. In the past century many people lost their jobs because of being replaced by machines. Companies wanted to reduce costs. Who knows – maybe sooner or later we will give up reading books? If we have the Internet where we can find almost all the information, what for will we need the books?

In the past, life was simpler and quiet. People did not have to face problems like pollution or nuclear bomb danger. I think that our ancestors' life was happier. They did not complain as much as we do now. They had not heard about better economic situation in other countries on TV so they just appreciated what they had. Moreover their faith was stronger than our and religion used to make them pleased, confident and thankful. The development of technologies turned people away from religion and gave them conviction that everything is a matter of calculations. People experienced the consequences of this way of thinking during world wars.

To sum up, I would like to emphasize that the development of technology changed our lifestyle. Today life is not only more comfortable than in past centuries but it is also much more complicated. Many of us live fast and die young. Nevertheless, I believe that if we could use new inventions in a right way, they could be very beneficial. It is hard to compare lives in two different periods of time because technology is not the only thing that has changed. There are many sociological and psychological aspects that we should consider before we answer the question if with the help of technology life is easier today than in the past. As a matter of fact, we can just express our personal opinion but actually none of us has a right to judge it. None of us has been living in the past, so we can only guess how the life on Earth used to look like before the technological boom.

Tłumaczenie

Czy nowoczesne udogodnienia poprawiły nasze życie? Z jednej strony może się wydawać, że najnowsze wynalazki uczyniły nasze życie bardzo wygodnym. Komunikacja na całym świecie jest niezwykle szybka i prawie nieograniczona. Bardzo mi trudno wyobrazić sobie życie, powiedzmy, jakieś sto lat temu: bez samochodów, telewizji, praw kobiet. Musiałabym codziennie zmywać sama, gotować bez użycia mikrofalówki i pisać listy do rodziny. Nasi pradziadkowie nawet nie wyobrażali sobie rzeczy takich jak telefon komórkowy, Internet czy samoloty. Nie ulega wątpliwości, że nasze potrzeby wzrosły.

Oczywiście życie w dzisiejszych czasach jest prostsze, jeśli mamy na myśli technologie, komunikację i wygody, ale nie, jeśli chodzi o wymagania. Ludzie spędzają więcej czasu w pracy niż w domu. To nie jest „łatwiejsze życie”. Nie jest łatwo znaleźć dobrą pracę, a jeszcze trudniej jest posadę utrzymać; nie wspominając nawet o szczęśliwym i satysfakcjonującym związku. W minionym wieku wielu ludzi utraciło pracę na skutek zastąpienia ich przez maszyny, które były o wiele tańsze w eksploatacji. Kto wie, może prędzej czy później zaprzestaniemy również czytania książek? Jeśli mamy Internet, gdzie możemy znaleźć tony informacji, komu potrzebne są jeszcze książki?

W przeszłości życie było prostsze i spokojniejsze. Ludzkość nie zmagała się z problemami takimi jak zanieczyszczenia czy ładunki nuklearne. Ponadto czasem mam wrażenie, że może w przeszłości żyło się bardziej szczęśliwie. Ludzie mniej narzekali, bo nie mówiono im w telewizji o tym, że gdzie indziej jest lepiej. Wiedzieli, jak doceniać to, co już mają. Co więcej, mieli silniejszą wiarę, co czyniło ich bardziej zadowolonymi, pewnymi i wdzięcznymi. Rozwój technologii odwrócił ludzi od religii i dał im przekonanie, że wszystko jest wynikiem zimnych kalkulacji i ciężkiej pracy. Konsekwencje tego typu myślenia mogliśmy już zaobserwować podczas pierwszej i drugiej wojny światowej.

Podsumowując, chciałabym podkreślić, że niewątpliwie nowe technologie zmieniły nasz styl życia. Dziś życie jest nie tylko bardziej komfortowe niż w przeszłości, ale również o wiele bardziej skomplikowane. Wielu z nas żyje szybko i intensywnie, lecz umiera młodo. Mimo to myślę, że jeśli będziemy wiedzieć, jak właściwie wykorzystać nowe wynalazki, możemy na tym wiele zyskać. Trudno porównywać życie w dwóch zupełnie różnych okresach czasu, ponieważ nie tylko technologia uległa zmianie. Jest wiele socjologicznych i psychologicznych aspektów, które powinniśmy wziąć pod uwagę, odpowiadając na pytanie, czy dzięki nowym technologiom życie jest dziś łatwiejsze, niż w przeszłości. Właściwie możemy tylko wyrazić swoją osobistą opinię, ale tak naprawdę żaden z nas nie jest kompetentny do tego, by osądzać. Nikt z nas nie żył w przeszłości, więc możemy tylko domyślać się, jak kiedyś wyglądało życie, zanim odkryliśmy nowoczesne technologie.

Podobne wypracowania do Influence of new technologies on people - is life easier today than in the past? Essay - Wpływ nowych technologii na ludzi - czy życie jest dziś łatwieje niż w przeszłości? Esej