Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of autumn - Opis jesieni

Autumn begins on 23rd September  and ends on 22nd December. After springtime comes a time of rainy weather. The first month of autumn is usually nice and sunny. Although the sun is not as strong as in the summer, it is still pleasantly warm outside. Days are getting shorter and the sun rises later. There are more cloudy and drizzly days.

The mornings are misty and cool, the trees start to change their colour. The leaves of maples, oaks and beech trees turn red and yellow. Most of the flowers stop blooming. However, there are still asters and heathers in bloom. Pumpkins, aubergines, tomatoes, peppers and many other different vegetables ripen in the gardens. You can also see yellow sunflowers. This is the season for plums, pears and apples. Moreover, brown chestnuts and beautiful, red fruits of rowan appear on the trees.

Everything heralds the coming of winter. All living creatures are preparing for that time. People gather supplies for winter. Birds, like swallows, migrate to warmer regions. You can see skeins of wild geese and flocks of cranes. Other animals are preparing for wintertime as well. Squirrels gather nuts and acorns. Deers, bears and other wild animals accumulate fat reserves.

The late autumn is an unpleasant time. All the leaves have already fallen from the trees, the sky is grey and it rains a lot. You can see frost covering plants, in the morning. The days are chilly and frosty winds blow very often. Because of the bad weather people rarely go outside. They prefer to stay at home. Everyone is waiting for the winter. 

Fall is often described as a melancholic or romantic time. It is a subject of many poems. I think that this is also a good time for reflection. We think about the spring and summer which have passed. I like the early autumn, when the air is filled with the scent of leaves, smoke and hay. There are spider webs flying in the air. Autumn adorns the world with delightful colors. We can admire the change of nature. For me this is a golden time of the year.

Tłumaczenie

Jesień zaczyna się 23. września, a kończy 22. grudnia. Po wiośnie nadchodzi czas deszczowej pogody. Pierwszy miesiąc jesieni zazwyczaj jest ładny i słoneczny. Chociaż słońce nie świeci tak mocno jak latem, to wciąż jest przyjemnie ciepło na dworze. Dni stają się krótsze, a słońce wschodzi później. Jest coraz więcej pochmurnych i deszczowych dni.

Poranki są mgliste i chłodne. Drzewa zaczynają zmieniać kolor. Liście klonów, dębów i buków stają się czerwone i żółte. Większość kwiatów przestaje kwitnąć. Wciąż jednak kwitną astry i wrzosy. Dynie, bakłażany, pomidory, papryki i wiele innych warzyw dojrzewają w ogrodach. Możesz zobaczyć też słoneczniki. To pora na śliwki, gruszki i jabłka. Poza tym brązowe kasztany i piękne, czerwone owoce jarzębiny pojawiają się na drzewach.

Wszystko zwiastuje nadchodzącą zimę. Wszystkie stworzenia przygotowują się na ten czas. Ludzie zbierają zapasy na zimę. Ptaki, takie jak jaskółki, odlatują do cieplejszych miejsc. Możesz zobaczyć klucze dzikich gęsi i stada żurawi. Inne zwierzęta także przygotowują się na czas zimy. Wiewiórki zbierają orzechy i żołędzie. Sarny, niedźwiedzie i inne dzikie zwierzęta zbierają zapasy tłuszczu.

Późna jesień to nieprzyjemny czas. Wszystkie liście już spadły z drzew, niebo jest szare i często pada. Możesz zobaczyć szron pokrywający rośliny o poranku. Dnie są zimne i bardzo często wieje mroźny wiatr. Ze względu na złą pogodę, ludzie rzadko wychodzą na dwór. Wolą zostać w domu. Wszyscy czekają na zimę.

Jesień jest często określana jako melancholijna lub romantyczna. Jest tematem wielu wierszy. Myślę, że jest też dobrym czasem na refleksje. Myślimy o wiośnie i lecie, które właśnie przeminęły. Lubię wczesną jesień, kiedy to powietrze wypełnia zapach liści, dymu i siana. W powietrzu unoszą się pajęczyny. Jesień przystraja świat zadziwiającymi kolorami. Możemy podziwiać zmiany zachodzące w przyrodzie. Dla mnie jest to złota pora roku.

Podobne wypracowania do Description of autumn - Opis jesieni