Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Commercialised holidays? Are Christmas and Easter commercialised? Essay - Skomercjalizowane święta? Czy Boże Narodzenie i Wielkanoc są skomercjalizowane? Esej

Christmas and Easter. What are they? Once they used to be a time for a religious celebration with one's family. Now? A time to buy decorations and gifts? In my opinion – yes.

To start with, even though it is a time that we're spending with family, there are many factors proving that business has taken over these holidays. Shopping in November one may find all the Christmas ornaments they can dream of. And soon after Christmas the decoration in malls changes to Easter. Not many people notice the fact that in shops there are more holiday related products like the trees, toys, sweets, glass balls, Christmas lights and so on than food for example. Furthermore television floods us with holiday adverts two or even three months before them.

What is more, companies use plentiful gimmicks to make us spend our hard-earned money on useless commodities. Additionally the family gathering is no longer the most important thing as it has been suppressed by the pursuit of attractive gifts. One should not forget about the show business when talking about Christmas. There are numerous holiday songs played on the radio starting a month before the actual date of the holiday of course. Santa's caps are a self-selling product as well. Not all hope is lost though, as there are many charity campaigns held to help the orphans and the poorest ones in that hard time.

In conclusion, Easter and Christmas are much commercialised these days. Nonetheless, there are some good aspects of it and one should not forget about them.

Tłumaczenie

Boże Narodzenie i Wielkanoc. Czym są? Kiedyś był to czas religijnego świętowania z rodziną. A teraz? Czas kupowania ozdób i podarków? W mojej opinii tak.

By zacząć, mimo że jest to czas, który spędzamy z rodziną, jest wiele czynników potwierdzających fakt, że biznes wziął górę nad tymi świętami. Robiąc zakupy w listopadzie, można znaleźć wszystkie świąteczne ozdoby, jakie tylko sobie wymarzymy. A niedługo po Bożym Narodzeniu dekoracje w centrach handlowych zmieniają się na wielkanocne. Niewielu ludzi zauważa fakt, że w sklepach jest więcej świątecznych produktów, takich jak drzewka, zabawki, słodycze, bombki, światełka itd. niż np. jedzenia. Ponadto telewizja zalewa nas świątecznymi reklamami na dwa, a nawet trzy miesiące przed świętem.

Co więcej, firmy używają wielu chwytów marketingowych, by zmusić nas do wydania ciężko zarobionych pieniędzy na zbędne towary. Dodatkowo rodzinne spotkanie nie jest już najważniejszą rzeczą, jako że zostało stłamszone przez pogoń za satysfakcjonującymi podarkami. Nie powinno się zapominać o show businessie, kiedy mówi się o Bożym Narodzeniu. Jest mnóstwo piosenek granych w radio już na miesiąc przed świętami oczywiście. Czapki mikołajowe to także chodliwy produkt. Jednak nie cała nadzieja jest stracona, gdyż organizowane są akcje charytatywne, by pomóc sierotom i ludziom najbiedniejszym w tym trudnym czasie.

Konkludując – Wielkanoc i Boże Narodzenie są bardzo skomercjalizowane w dzisiejszych czasach. Niemniej, są ich dobre aspekty i nie powinno się o tym zapominać.

Podobne wypracowania do Commercialised holidays? Are Christmas and Easter commercialised? Essay - Skomercjalizowane święta? Czy Boże Narodzenie i Wielkanoc są skomercjalizowane? Esej