Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Boys' passions: description of a picture - Pasje chłopców: opis zdjęcia

hobby, free time, sport, picture, description, picture description

Exemplary answer:

In the picture I can see a football field. There are several boys playing there. There's an attacker and a goalkeeper, the picture show the middle of the action. They're all round 7 years old. They're dressed in colourful training suits. There is a hill right next to the field, covered in grass and some trees. There are several reserve players sitting on a bench right, next to the lines of the field. Some spectators are standing and watching the game.

The players seem to be wrapped up in fun. It's like the whole world doesn’t exist when they're playing. They might be playing some kind of a tournament in a junior league. They could be watched by some kind of a talent hunter, and thus they want to do their best. If one of the boys gets noticed, he might get the chance of becoming a professional player.

Many boys dream about that when they're very young. To some of them, football is their whole life. They are passionate and devoted to what they do. It's vital to have a hobby in life; otherwise, one's life is empty, plain and boring. Pastimes help one to develop many useful skills and they determine one's proper physical and psychological development, especially when one takes up sports.

Additionally, football as a team sport gives the children a lesson on cooperation and thus helps them function in the society in their adult life.

Exemplary instruction:

What/who can you see in the picture? What kind of a situation can be presented here? (What happened/ is happening?) Explain the sense and meaning of the hobby for the boys in the picture.

Tłumaczenie

Przykładowa odpowiedź:

Na obrazku widzę boisko do piłki nożnej. Gra na nim kilku chłopców. Jest tam atakujący i bramkarz, zdjęcie pokazuje środek akcji. Chłopcy mają około 7 lat. Ubrani są w kolorowe stroje treningowe. Obok boiska jest pagórek, pokryty trawą i drzewami. Przy boisku na ławce siedzi kilku graczy rezerwowych. Stoi kilku widzów i przyglądają się oni grze.

Zawodnicy wydają się być zatopieni w grze. Wygląda to tak, jakby cały świat nie istniał, kiedy oni grają. Mogą grać jakiś rodzaj turnieju. Mogą być oglądani przez jakiegoś łowcę talentów i dlatego chcą wypaść jak najlepiej. Jeśli któryś z chłopców zostanie zauważony, to w przyszłości może dostać szansę by zostać profesjonalnym piłkarzem.

Wielu chłopców marzy o tym, kiedy są młodzi. Dla niektórych to całe życie. Mają pasję i są poświęceni temu, co robią. Bardzo ważne jest, żeby mieć hobby w życiu, bo inaczej nasze życie jest puste, płaskie i nudne. Zainteresowania pomagają nam rozwinąć przydatne umiejętności i warunkują prawidłowy rozwój psychofizyczny, szczególnie w przypadku sportów.

Dodatkowo, piłka nożna jako sport drużynowy daje dzieciom lekcję współpracy i dlatego pomaga im funkcjonować w społeczeństwie w dorosłym życiu.

Przykładowe polecenie:

Co/kogo widzisz na obrazku? Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? (Co się stało/ dzieje?) Wyjaśnij sens i znaczenie tego hobby dla bohaterów zdjęcia.

Podobne wypracowania do Boys' passions: description of a picture - Pasje chłopców: opis zdjęcia