Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Story about an unfortunate love - Opowiadanie o nieszczęśliwej miłości

Tom woke up in a good mood. Another day at work was to begin soon. He was enjoying his job. It was easy and they paid well. He liked the hasty life of the company and the ever-rushing people working there. He was also hoping to see Jenny today.

Ah, yes, gorgeous Jenny. A tall, slim, beautiful co-worker. He liked her long blond hair and her eyes that seemed to be the bluest ones he had ever seen. The way she walked in high heels made him able to stare at her all day. Her voice, low and smooth, was a magnet to him. Jenny was the reason of his wonderful mood on that day. She was also the reason why he enjoyed his job so much. He knew it was ridiculous, but he was in love with her.

Tom came into the office and started working, waiting impatiently for her to arrive. And she did. Stunning as usual, she walked into the room and took her place. She was smiling and preparing to do her job. During lunch break, Tom asked her to join him. She agreed to Tom's delight. The chat was going pretty well, he assumed. He then decided to dare to ask her for a dinner. Jenny looked at him in total surprise.

He couldn’t believe he had actually said that. He always considered himself a rather shy guy. Confused, she explained that her fiancé wouldn’t be happy if she had dinner with other men. Tom's heart stopped for a moment. Then, he said to himself: 'Oh, you fool, did you really think such a marvellous woman would be single?' and started to apologise to her.

The rest of the day seemed to last forever. Tom couldn’t focus on his tasks. He kept looking at her and sighing. Finally, he left home. There, depressed that he loved a woman he couldn’t have, he listened to his favourite band all evening and night, skipping his meals and not answering the calls. He was about to agonise over it for three more long months until he changed his job.

Tłumaczenie

Tom obudził się w dobrym humorze. Kolejny dzień w pracy miał się zaraz zacząć. Lubił swoją pracę. Była łatwa i płacili dobrze. Lubił pośpieszne życie firmy i wiecznie spieszących się ludzi pracujących tam. Miał też nadzieję zobaczyć dziś Jenny.

Ach tak, cudowna Jenny. Wysoka, szczupła, piękna współpracownica. Lubił jej długie blond włosy, a jej oczy zdawały mu się być najbardziej niebieskimi, jakie dotąd widział. Ten sposób, w jaki ona chodziła na obcasach, sprawiał, że mógłby się na nią gapić cały dzień. Jej głos, niski i miękki, był magnesem na niego. Jenny była powodem, że obudził się w tak dobrym humorze. Była też powodem, dla którego tak lubił swoją pracę. Wiedział, że to niedorzeczne, ale kochał się w niej.

Tom wszedł do biura i zaczął pracę, czekając niecierpliwie na jej przyjście. Olśniewająca jak zwykle, weszła do pokoju i zajęła swoje miejsce. Uśmiechała się i przygotowywała do pracy. Podczas przerwy na lunch Tom poprosił ją, by zjadła z nim. Ku jego uciesze, zgodziła się. Rozmowa toczyła się całkiem nieźle, jak mu się zdawało. Zdecydował się odważyć zaprosić ją na kolację. Jenny spojrzała na niego całkowicie zaskoczona.

Nie mógł uwierzyć, że rzeczywiście to powiedział. Zawsze uważał się za nieśmiałego faceta. Zmieszana, wyjaśniła, że jej narzeczony nie byłby zachwycony, gdyby poszła z innym mężczyzną na kolację. Serce Toma stanęło na chwilę. Potem powiedział do siebie: „Och, głupcze, czy naprawdę myślałeś, że tak wspaniała kobieta jest sama?” i zaczął ją przepraszać.

Podobne wypracowania do Story about an unfortunate love - Opowiadanie o nieszczęśliwej miłości