Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Work experience - presenting work experience - Doświadczenie zawodowe - przedstawianie doświadczenia zawodowego

My first work experience was babysitting for my cousin. I took care of her 6-year-old daughter when my cousin and her husband wanted to go out for a movie or to a party. This job taught me a lot about responsibility. I needed to show that I am a trustworthy person and that the child’s parents are leaving their girl in safe hands. When you take care of a child you need to be alert all the time and keep an eye on him or her. You also need to know what to do in emergency situations. Obviously, you need to be creative, so that the child is entertained. I think I was good at this job, because my cousin asked for my help on numerous occasions.

Secondly, I have been working as an editor for a school magazine for two years. For me this is a very exciting and interesting job. I am involved in the writing process from start to finish. First, me and other people involved in the project brainstorm ideas for an article. When I resolve on the topic, I need to learn more about it, so that the article is interesting. In this job I have learned a lot about doing research. I am proficient in using Internet search engines and databases. If there's a need, I go to the library and try to find a book on the thing I am interested in. I think in this job you need to be reliable and well organized. Publishing a magazine is a group work. Everyone is counting on you, and you cannot fail them. Meeting the deadline is very important too.

Finally, two months ago I helped to organize open days in my school. It was a chance for younger students to see the school and learn what it had to offer. Together with my friends I designed leaflets with some useful information for the visitors and was giving them out during the event. Apart from that, if people had any questions, I had to be ready to answer them. During this event I was able to prove myself in stressful situation. I had to be confident and communicative.

To sum up, I think my previous work experience has taught me a lot. I see myself as a very creative, yet organized and reliable person. I think these traits can be useful in many positions.

Tłumaczenie

Moim pierwszym doświadczeniem zawodowym było opiekowanie się dzieckiem mojej kuzynki. Opiekowałam się jej sześcioletnią córką, kiedy kuzynka i jej mąż chcieli wyjść do kina lub na imprezę. Ta praca nauczyła mnie wiele o odpowiedzialności. Musiałam pokazać, że jestem osobą godną zaufania, i że rodzice dziecka powierzają je w dobre ręce. Kiedy opiekujesz się dzieckiem, trzeba być ciągle czujnym i bez przerwy mieć nie oko. Trzeba też wiedzieć, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Oczywiście trzeba być kreatywnym, aby dziecko było czymś zajęte. Myślę, że byłam dobra w tej pracy, ponieważ kuzynka prosiła o moją pomoc wiele razy.

Po drugie, od dwóch lat pracuję jako redaktor w szkolnej gazecie. Według mnie to bardzo ekscytująca i interesująca praca. Zajmuję się procesem tworzenia artykułów od początku do końca. Najpierw ja i inne osoby zajmujące się tym projektem organizujemy burzę mózgów i wymyślamy tematy artykułów. Kiedy zdecyduję się na konkretny temat, muszę się więcej na o nim dowiedzieć, żeby artykuł był ciekawy. W tej pracy nauczyłam się wiele o wyszukiwaniu informacji. Sprawnie posługuję się wyszukiwarkami internetowymi i bazami danych. Jeśli zachodzi taka potrzeba, idę do biblioteki i próbuję znaleźć książkę na temat, który mnie interesuje. Myślę, że w tej pracy trzeba być solidnym i dobrze zorganizowanym. Wydawanie czasopisma to praca zespołowa. Wszyscy na ciebie liczą i nie możesz ich zawieźć. Dotrzymywanie terminów jest bardzo ważne.

Wreszcie – dwa miesiące temu pomagałam w organizacji „drzwi otwartych” w mojej szkole. Była to okazja dla młodszych uczniów, by zobaczyli szkołę i dowiedzieli się, co ma do zaoferowania. Razem z przyjaciółmi zaprojektowałam ulotki z przydatnymi informacjami dla gości i rozdawałam je podczas tego wydarzenia. Oprócz tego, jeśli ktoś miał jakieś pytania, musiałam być gotowa na udzielenie odpowiedzi. Podczas tej imprezy mogłam sprawdzić się w stresującej sytuacji. Musiałam być pewna siebie i łatwo nawiązywać kontakt z ludźmi.

Podsumowując, myślę, że moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe wiele mnie nauczyły. Uważam się za osobę bardzo kreatywną, a jednocześnie dobrze zorganizowaną i rzetelną. Myślę, że te cechy będą użyteczne na wielu posadach.

TAGI: interview job

Podobne wypracowania do Work experience - presenting work experience - Doświadczenie zawodowe - przedstawianie doświadczenia zawodowego