Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of my grandmother - Opis mojej babci

Since I remember my grandmother was always beside me. She taught me things that other grandmas didn't teach their grandchildren. She taught me how to ride a bike, she showed me how to read, she also gave me my first swimming lesson.

As a child I was very shy. I didn't have many friends and I spent each holidays with my grandparents. It was grandma who was my best friend. Although she was much older than me, she didn't look down upon me or treat me like a child. I could ask her for advice on any subject. She treated my childish problems really seriously. My grandma always had time and patience to answer my countless questions and to listen to my confidences. This gave me self-confidence and helped me to look at other people with respect. Because I spent a lot of time with her, I had time to watch how she devoted time and health to the ones she loved. She taught me to care about the smallest creatures. She instilled in me love for animals.

Sometimes it is difficult for me to be optimistic, especially when I have a problem or something doesn't go right. But then I try to remember what my grandma used to say: 'Don't worry about things you cannot control'. When I think about her, I always imagine her smiling and content. These memories help me to go ahead and forget about the my failures.

My grandma's encouragement helped me to develop my skills. Thanks to her I know that I should not only dream, but also reach for my dreams. I never give up and I know that in order to achieve a goal, you must be ready for sacrifices.

My father says I remind him of my grandma and it's the greatest compliment for me.

Tłumaczenie

Od kiedy pamiętam, moja babcia była zawsze obok mnie. Nauczyła mnie rzeczy, których inne babcie nie uczyły swoich wnuków. Nauczyła mnie, jak jeździć na rowerze, pokazała mi, jak się czyta, dała mi też pierwszą lekcję pływania.

Jako dziecko byłam bardzo nieśmiała. Nie miałam wielu przyjaciół i każde wakacje spędzałam z moimi dziadkami. To babcia była moją najlepszą przyjaciółką. Chociaż była ode mnie dużo starsza, nigdy nie patrzyła na mnie z góry ani nie traktowała mnie jak dziecko. Mogłam prosić ją o radę na każdy temat. Traktowała naprawdę poważnie moje dziecięce problemy. Moja babcia zawsze miała czas i cierpliwość, żeby odpowiadać na nieskończoną liczbę pytań, by wysłuchać moich zwierzeń. To dodało mi pewności siebie i pomogło patrzeć na innych ludzi z szacunkiem. Ponieważ spędziłam z nią wiele czasu, miałam możliwość obserwować, jak poświęca czas i zdrowie tym, których kocha. Nauczyła mnie, by dbać o te najmniejsze stworzenia. Zaszczepiła we mnie miłość do zwierząt.

Czasem jest mi trudno być optymistą, szczególnie, gdy mam jakiś problem albo gdy coś nie idzie tak jak powinno. Wtedy jednak staram się pamiętać, co moja babcia miała zwyczaj mówić: „Nie przejmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu”. Kiedy myślę o niej, zawsze wyobrażam sobie ją uśmiechającą się i zaowoloną. Te wspomnienia pomagają mi, by iść naprzód i zapominać o moich niepowodzeniach.

Jej zachęty pomogły mi rozwijać umiejętności. Dzięki niej wiem, że nie wystarczy marzyć, ale  trzeba sięgać po marzenia. Nigdy się nie poddaje i wiem, że aby osiągnąć cel, trzeba być gotowym na wyrzeczenia.

Mój ojciec mówi, że przypominam mu babcię i jest to dla mnie największy komplement.

Podobne wypracowania do Description of my grandmother - Opis mojej babci