Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a landscape - Opis krajobrazu

The view from the hotel window is breathtaking. The hotel is located on a hill, near a big river. Apart from the hotel and the restaurant, there are not many other buildings in the vicinity. It is a beautiful, wild place.

In the foreground you can see the garden of the hotel. There is a well trimmed lawn surrounded by a low boxwood hedge. A stone pathway runs through the middle of the lawn. Along the pathway grows an alley of small maple trees. At the end of the alley there are rosebushes. There are also wooden benches where you can sit and admire the landscape. Behind the garden you can see an enormous mountain. The top of the mountain is covered with snow. Bigger part of the mountain is covered with a coniferous forest. You can also see rocks and cliffs. Around the mountain there are many hills covered with grass and bushes. You can see a winding road, which leads to an old castle.

The castle is located on one of the hills, which surround the mountain. It is a grey, impressive castle with several towers and it is surrounded by a high defensive wall.  At the foot of the mountain there is a broad river, which flows through a valley and then disappears behind the hills. The colour of the water is dark blue. You can see many birds flying over the river. On both sides of the river there are meadows with lush green grass and wild flowers. You can see many grazing sheep. In the valley you can see a couple of houses. They look like matchboxes from such a distance. The buildings are brown and green with red roofs. A narrow road leads to each house. The sky above is bright blue. Here and there you can see small, fluffy clouds. Mist partly covers the top of the mountain.

The green fields overgrown with wild grasses and trees, the blue sky, the beautiful valley, the white sheep and the hilly landscape create an idyllic view. The great mountain in the background makes the landscape look even more picturesque. It is certainly a sight worth seeing.

Tłumaczenie

Widok z okna hotelu zapiera dech w piersiach. Hotel położony jest na wzgórzu, w pobliżu wielkiej rzeki. Oprócz hotelu i restauracji, nie ma wielu  budynków w okolicy. To piękne, dzikie miejsce.

Na pierwszym planie znajduje się ogród hotelu. Jest dobrze przystrzyżony trawnik, otoczony niskim żywopłotem z bukszpanu. Kamienna ścieżka biegnie przez środek trawnika. Wzdłuż ścieżki rośnie alejka małych klonów. Na końcu alejki znajdują się krzewy róż. Są tu też drewniane ławki, na których można usiąść i podziwiać krajobraz. Za ogrodem widać ogromną górę. Wierzchołek góry pokryty jest śniegiem. Większa część góry pokryta jest lasem. Widoczne są też skały i urwiska. Wokół góry znajduje się wiele wzgórz porośniętych trawą i krzakami. Można zobaczyć krętą drogę, która prowadzi do starego zamczyska. Zamek znajduje się na jednym ze wzgórz otaczających górę. To szary, imponujący zamek z kilkoma wieżami otoczony wysokim murem obronnym. U podnóża góry znajduje się szeroka rzeka, która płynie przez dolinę, a potem znika za wzgórzami. Kolor wody jest ciemnoniebieski. Nad rzeką lata wiele ptaków. Po obu stronach rzeki znajdują się łąki porośnięte bujną, zieloną trawą i dzikimi kwiatami.

Można zobaczyć pasące się owce. W dolinie znajduje się kilka domów. Z tej odległości wyglądają jak pudełka zapałek. Budynki są brązowe i zielone z czerwonymi dachami. Do każdego domu wiedzie wąska droga. Niebo powyżej jest jasnoniebieskie. Gdzieniegdzie można zobaczyć małe, puszyste chmurki. Mgła częściowo zakrywa wierzchołek góry.

Zielone pola porośnięte dzikimi trawami i drzewami, niebieskie niebo, piękna dolina, białe owce i pagórkowaty krajobraz tworzą sielankowy obraz. Wielka góra w tle sprawia, że krajobraz wygląda jeszcze bardziej malowniczo. To z pewnością widok warty zobaczenia.

Podobne wypracowania do Description of a landscape - Opis krajobrazu