Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Safety in my town - ways of protecting oneself (essay) - Bezpieczeństwo w moim mieście - sposoby zabezpieczania się przed przemocą (esej)

Nowadays, violence on the streets is a problem of a increasing rate. Many people simply do not go out in the evening as they are afraid of being robbed. It is a problem that involves more and more youth every year. What can be done to protect oneself against omnipresent aggression?

First of all, the origin of such behaviour should be found. Films and cartoons showing violence are available even for the youngest children. All they have to do is to switch the channel with the remote control. Usually the bad characters got away with their blames. This way the children are taught aggression is okay. Therefore, the first possible solution to the growing violence problem is to destroy its origin. One should not let the children watch whatever they want. On contrary, they should supervise it. Ban the cruel films and cartoons.

Secondly, there is a variety of extemporary ways of protecting oneself against violence. One can carry a pepper spray with them in order to deter the aggressor and gain time to run away. This way though one can hurt another person in a really serious way. That kind of spray may do damage to the eyes of the assaulter. Moreover, one should act wisely and not provoke an attacker. This includes not counting one's money in public, especially if they have more than just check. Also, not showing off with, for example, a new cell phone is advised. Additionally, when going out after sunset, one should either not walk alone or take a cab to move around the town. It's always easier to attack one person than two or three. In addition, the city can increase the number of policemen patrolling the streets. No bandit will dare to attack anybody when police is around.

To sum up, the ubiquitous violence is a big problem nowadays. Nevertheless, it can be fought in a number or ways which I have presented above.

Tłumaczenie

W dzisiejszych czasach przemoc na ulicach jest problemem o rosnącej skali. Wiele ludzi zwyczajnie nie wychodzi wieczorami z domu w obawie, że mogą zostać napadnięci. Ten problem dotyczy coraz większej ilości młodzieży każdego roku. Co można zrobić, by uchronić się przed wszechobecną przemocą?

Przede wszystkim należy znaleźć źródło takiego zachowania. Filmy i kreskówki pokazujące przemoc są dostępne nawet dla najmłodszych dzieci. Wszystko, co muszą zrobić, to przełączyć kanał pilotem. Zazwyczaj złym charakterom ich winy uchodzą na sucho. W ten sposób dzieci uczą się, że przemoc jest w porządku. Dlatego pierwszym możliwym rozwiązaniem by zniszczyć rosnący problem przemocy, jest zniszczenie jego źródła. Nie powinno się pozwalać dzieciom oglądać, cokolwiek chcą. Przeciwnie, powinno się to kontrolować. Zabronić okrutnych filmów i bajek.

Po drugie, jest wiele metod doraźnych chronienia się przed przemocą. Można nosić ze sobą gaz pieprzowy w sprayu, by odstraszyć napastnika i zyskać czas, by uciec. Jednakże w ten sposób można dość poważnie skrzywdzić drugą osobę. Taki spray może uszkodzić oczy napastnika. Ponadto powinno się zachowywać rozważnie i nie prowokować atakującego. To zawiera nieliczenie pieniędzy publicznie, szczególnie, gdy ma się więcej niż drobne. Dodatkowo, niechwalenie się np. najnowszym telefonem komórkowym jest doradzane. Także wychodząc po zmroku nie powinno się chodzić samemu lub najlepiej wziąć taksówkę, by się przemieścić. Zawsze łatwiej zaatakować jedną osobę niż dwie lub trzy. Dodatkowo, władze miasta mogą zwiększyć ilość policjantów patrolujących ulice. Żaden bandyta nie odważy się zaatakować nikogo, gdy policja jest w pobliżu. 

Podsumowując, wszechobecna przemoc jest dużym problemem w dzisiejszych czasach. Jednakże można z nim walczyć na kilka sposobów, które przedstawiłam powyżej.

Podobne wypracowania do Safety in my town - ways of protecting oneself (essay) - Bezpieczeństwo w moim mieście - sposoby zabezpieczania się przed przemocą (esej)