Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Means of transport in the future - Środki komunikacji w przyszłości

Technology is changing very fast. This also applies to the technology that allows us to travel –  that is means of transport. Transportation is a vital matter for every person. Whether we drive our own car or use public transport, we all depend on it. How will the transportation look like in 20 years from now?

In my opinion transport will be much environmentally-friendly than it is today. I think more people than now will own cars, but the cars themselves will be different than what we drive now. I think that the recently invented electric cars, that don’t need petrol to run, will become very popular. In every place in the country there will be special stations where you can plug in your vehicle and charge it’s batteries. Because of this, not only the environment will benefit, but also the quality of our lives. Electric cars are much more quiet than petrol-powered ones, so there will be not as much noise in the cities as there is today. There will be no car fumes, so the air will be cleaner and stop to smell badly. For city-dwellers, these two issues can be a real nuisance.

Moreover, in my view public transport will change significantly. Buses, trams and trolleybuses will be safer and more comfortable than now, and will reach more places, which will make them very popular among many inhabitants of towns and cities. Another means of transport that will in my opinion gain popularity is the bicycle. Bicycles are becoming more and more trendy, because they give you a fast and environmentally-friendly way to move between places. They use only a fraction of space that cars do so they are very good for the city centres plagued by heavy traffic. For this reason many cities will promote bike riding through creating bike parking lots and bicycle roads.

To sum up, I think that in the future the protection of the environment will have a great importance in creating and choosing the form of transport. I hope that in 20 years the way we travel will be much more green than it is now.

Tłumaczenie

Technologia zmienia się bardzo szybko. Dotyczy to także technologii, która pozwala nam podróżować, to znaczy – środków transportu. Transport to ważna sprawa dla każdego. Czy jeździmy własnym samochodem, czy korzystamy z komunikacji zbiorowej, wszyscy od niego zależymy. Jak transport będzie wyglądał za 20 lat?

Moim zdaniem transport będzie o wiele bardziej ekologiczny niż teraz. Myślę, że więcej ludzi niż dzisiaj będzie posiadać samochód, ale same samochody będą się bardzo różnić od tych, jakimi jeździmy dzisiaj. Uważam, że niedawno wynalezione samochody elektryczne, które nie potrzebują benzyny by jeździć, staną się bardzo popularne. W każdym miejscu w kraju będą specjalne stacje, gdzie można będzie podłączyć swój pojazd i naładować jego baterie. Skorzysta na tym nie tylko środowisko, ale i jakość naszego życia. Samochody elektryczne są dużo cichsze od tych na benzynę, więc w miastach nie będzie tak dużo hałasu jak teraz. Nie będzie spalin samochodowych, więc powietrze będzie czystsze i przestanie brzydko pachnąć. Dla mieszkańców miast te dwie sprawy bywają naprawdę uprzykrzające.

Moim zdaniem oprócz tego bardzo zmienią się środki komunikacji zbiorowej. Autobusy, tramwaje i trolejbusy będą bezpieczniejsze i wygodniejsze niż dziś i będą docierać w więcej miejsc, przez co staną się bardziej popularne. Kolejny środek transportu, który według mnie stanie się bardziej popularny, to rower. Rowery stają się coraz bardziej trendy, ponieważ oferują szybki i przyjazny środowisku sposób przemieszczania się. Zajmują tylko ułamek miejsca, jakie zajmują samochody, więc są czymś bardzo dobrym dla centrów miast nękanych dużym ruchem ulicznym. Z tego powodu wiele miast będzie promować jazdę na rowerze przez budowanie parkingów dla rowerów i dróg rowerowych.

Podsumowując, myślę że w przyszłości ochrona środowiska będzie miała duże znaczenie w tworzeniu i wybieraniu typu transportu. Mam nadzieję, że za 20 lat sposób, w jaki podróżujemy, będzie o wiele bardziej ekologiczny niż dziś.

Podobne wypracowania do Means of transport in the future - Środki komunikacji w przyszłości