Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Disadvantages and advantages of a car - Wady i zalety samochodu

Many people love to travel and visit foreign places. Travelling broadens the mind, as they say. Nowadays people can choose more and more means of transport that will get them to their holiday destination. Each of them has its pros and cons. One of the most popular means of transport is the car.

Currently almost everyone who has a driving license chooses to travel by car. It is so because the vehicle gives its owner great flexibility and freedom. A traveller may start his or her journey exactly when they wish to and don’t have to conform to any timetable or schedule. Moreover, during the journey itself the driver may stop at any point to rest or buy something. When you choose to travel by train or bus you don’t have the power over when it leaves the station. Being late may mean severe consequences for you. Waiting at the station with nothing to do is not a pleasant experience either.

Another reason for choosing a car over other means of transport is comfort. Cars, especially new ones, can be very comfortable. There are usually a lot of places where the passengers may put their belongings. The driver may turn on AC if it’s hot or heating if its cold. The passengers may enjoy the music of their choice on the radio or music player. Another plus of travelling by car, important for many people, is the fact that you don’t travel with strangers but with the people you know: your family or friends. Because of that, travelling by car may be quite fun.

Still, cars also have some disadvantages. Travelling by car can sometimes be very-time consuming. When a lot of people want to get to the same place at the same time, as is the case with holiday season and popular holiday resorts, long traffic jams form where the unfortunate travellers can be trapped for hours. There are certainly faster means of transport, for example planes or fast trains. Long car journeys can be very boring, especially for children.

All in all, travelling by car has both advantages and disadvantages. Now that you know them, you can decide whether this way of travelling is right for you.

Tłumaczenie

Wiele osób kocha podróżować i odwiedzać zagraniczne miejsca. Jak to się mówi – podróże kształcą. Dziś ludzie mogą wybrać coraz więcej środków transportu, które zabiorą ich do celu wakacyjnej podróży. Każdy z nich ma zalety i wady. Jednym z najpopularniejszych środków transportu jest samochód.

Obecne prawie każdy, kto posiada prawo jazdy, wybiera podróż samochodem. Jest tak, gdyż ten pojazd daje właścicielowi wielką elastyczność i wolność. Podróżnik może rozpocząć swoją podróż dokładnie wtedy, kiedy tego chce, i nie musi stosować się do żadnego planu odjazdów czy harmonogramu. Oprócz tego podczas podróży kierowca może zatrzymać się w dowolnym miejscu, aby odpocząć lub coś kupić. Kiedy wybiera się podróż pociągiem lub autobusem, nie ma się kontroli nad tym, kiedy opuści dworzec. Spóźnienie się może mieć poważne konsekwencje. Czekanie na dworcu, kiedy nie ma nic do roboty, też nie jest przyjemnym doświadczeniem.

Kolejnym powodem do tego, by wybrać samochód spośród środków transportu, jest komfort. Samochody, szczególnie te nowe, mogą być bardzo wygodne. Zwykle jest tam wiele miejsc, gdzie pasażerowie mogą położyć swoje rzeczy. Kierowca może włączyć klimatyzację, jeśli jest gorąco albo ogrzewanie, jeśli jest zimno. Pasażerowie mogą z przyjemnością słuchać wybranej przez siebie muzyki w radiu lub odtwarzaczu. Kolejna zaleta podróżowania samochodem, ważna dla wielu osób, to fakt, że nie podróżuje się z obcymi, ale z ludźmi, których się zna – rodziną lub przyjaciółmi. Z tego powodu podróż samochodem może być całkiem niezłą zabawą.

Jednak samochody mają też wady. Podróż samochodem może czasem zająć bardzo dużo czasu. Kiedy wiele osób chce naraz dotrzeć w to samo miejsce, co zdarza się często w przypadku wakacji i popularnych wakacyjnych kurortów, tworzą się długie korki, gdzie pechowi kierowcy są uwięzieni godzinami. Istnieją zdecydowanie szybsze środki transportu, takie jak samoloty i szybka kolej. Długie podróże samochodem mogą być bardzo nudne, zwłaszcza dla dzieci.

Podsumowując, podróżowanie samochodem ma zarówno wady, jak i zalety. Teraz, kiedy je znasz, możesz zdecydować czy ten sposób podróżowania jest dla ciebie dobry.

Podobne wypracowania do Disadvantages and advantages of a car - Wady i zalety samochodu