Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Degradation of the natural environment - description of a place that is particularly endangered (Upper Silesia) - Degradacja środowiska naturalnego - opis miejsca szczególnie zagrożonego (Górny Śląsk)

The ongoing industrial progress. It happens every day. Has anyone ever considered how it affects the environment? Due to it many unique regions are harmed and destroyed. Let's focus on the most endangered one in Poland – the Upper Silesian industrial district.

First of all the causes of the damage should be found. In Silesia the most destructive part of the industry is coal mining. It pollutes the soil, water in rivers, lakes and the air. Consequently this affects the flora and fauna. Many species have ceased to be due to vast damage caused by the industry. The trees, once luxuriant and green, stand naked and dead on plain dry lands. Not a single flower grows there. Not even grass. Hearing a bird singing is a true miracle. Due to toxic waste poured into the rivers they have become thick, smelly, dark and run their waters slowly. Rarely can one find anything alive in these waters.

That is also the reason why the Upper Silesian industrial district has to get the water from Goczalkowskie Lake placed away from the region. The air in Silesia is constantly filled with smog. Thus people living there often suffer from numerous pulmonary diseases of which the anthracosis is the most common. In my opinion Polish government and Silesian local authorities should think of a solution to this difficult situation.

All in all the natural environment of the Upper Silesian industrial district is heavily damaged. Hopefully something can be done to save it from complete degradation. Hereby I am encouraging the Polish government and local authorities to do so.

Tłumaczenie

Trwający postęp przemysłowy. Dzieje się każdego dnia. Czy ktoś kiedyś rozważał, jak wpływa to na środowisko? Przez niego wiele unikalnych regionów jest ranionych i niszczonych. Skupmy się na najbardziej zagrożonym w Polsce – Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

Po pierwsze, trzeba znaleźć przyczyny zniszczenia. Na Śląsku najbardziej niszczycielską częścią przemysłu jest wydobycie węgla. Zatruwa glebę, wodę w rzekach, jeziorach oraz powietrze. Konsekwentnie – wpływa to na faunę i florę. Wiele gatunków przestało istnieć ze względu  na szeroką skalę zniszczeń spowodowaną przemysłem. Drzewa, niegdyś bujne i zielone, stoją nagie i martwe na nieurodzajnej, suchej ziemi. Nie rośnie tam żaden kwiat. Ani nawet trawa. Usłyszeć śpiew ptaka to prawdziwy cud. Przez odpady toksyczne wlewane do rzek stały się one gęste, śmierdzące, ciemne i płyną wolno. Rzadko można znaleźć cokolwiek żywego w nich.

To jest też powód, dla którego GOP musi brać wodę z jeziora Goczałkowskiego, położonego z dala od regionu. Powietrze na Śląsku jest ciągle wypełnione smogiem. Dlatego ludzie mieszkający tam często cierpią z powodu licznych chorób płuc, z których najpopularniejsza jest pylica. W mojej opinii polski rząd i lokalne władze Śląska powinny pomyśleć nad rozwiązaniem dla tej trudnej sytuacji.

Podsumowując, środowisko naturalne Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jest mocno zniszczone. Mam nadzieję, że coś da się zrobić, by ocalić je od całkowitej degradacji. Niniejszym zachęcam rząd polski i lokalne władze do uczynienia tego.

Podobne wypracowania do Degradation of the natural environment - description of a place that is particularly endangered (Upper Silesia) - Degradacja środowiska naturalnego - opis miejsca szczególnie zagrożonego (Górny Śląsk)