Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a historic monument - Opis zabytku

A few years ago my parents sent me on a language camp to England so that I would spend my summer holiday in some useful way and not just lying around doing nothing. I thought it was an interesting idea. I would practice my language skills and at the same time visit a foreign country and meet some people from abroad.

During the camp, there were some English classes for a few hours in the morning while the afternoons were devoted to sightseeing. The most interesting historic monument that I had the opportunity to see during my stay in Great Britain was Stonehenge. I had heard of it before and even seen some pictures of it on the Internet or some magazine.

At first I wasn’t very excited about the trip. All I knew was that it’s a circle made of some large stones. Who would want so look at some old stones, I thought. When my group finally got to the site, I saw the monument in all its glory. Actually, I was quite impressed. I hadn’t expected the stones to be so large. Looking at them, I felt small. They looked awfully heavy. I started wondering how it had been possible for the people from the past, without any modern-day machines, to move them around and place put on this site together. The guide told us some interesting information about Stonehenge. Can you imagine it was build more than five thousands years ago? As I learned, Stonehenge used to be a burning ground where people were cremated, although there are many strange theories and legends concerning the history and creation of the place.

'How strange today people come here to take some pictures', I thought. The site is owned today by the Crown, which means that it belongs to the British. In the past it was owned by some aristocrats. It was even auctioned once. Luckily the buyer decided to give it to the nation. To my own surprise, I found all this information quite fascinating. I think this is the exact moment when my interest in history started. I study history at university now. I probably should be grateful to my parents for sending me on this language camp.

Tłumaczenie

Kilka lat temu rodzice wysłali mnie na obóz językowy do Anglii, abym spędził wakacje w jakiś użyteczny sposób, a nie tylko polegując i nic nie robiąc. Pomyślałem, że to interesujący pomysł. Potrenuję umiejętności językowe, a jednocześnie zwiedzę obcy kraj i spotkam ludzi z zagranicy.

Na obozie rano przez kilka godzin były zajęcia z angielskiego, a popołudnia były przeznaczone na zwiedzanie. Najciekawszy zabytek, który miałem okazję zobaczyć podczas mojego pobytu w Wielkiej Brytanii, to Stonehenge. Słyszałem o nim wcześniej, a nawet widziałem jakieś zdjęcia w Internecie czy czasopiśmie.

Na początku nie byłem zbyt podekscytowany wycieczką. Wiedziałem tylko, że to okrąg zbudowany z wielkich kamieni. Kto chciałby patrzeć na jakieś stare kamienie, pomyślałem. Kiedy moja grupa dotarła na miejsce, zobaczyłem monument w całej okazałości. Właściwie to byłem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się, że kamienie będą takie wielkie. Patrząc na nie, wydałem się sobie mały. Wyglądały na strasznie ciężkie. Zacząłem się zastanawiać, jak to możliwe, że ludzie w przeszłości, bez żadnych współczesnych maszyn, mogli je przesuwać i układać razem w tym miejscu. Przewodnik powiedział nam parę interesujących informacji o Stonehenge. Czy możecie sobie wyobrazić, że zbudowano je ponad pięć tysięcy lat temu? Jak się dowiedziałem, Stonehenge było miejscem pochówku, gdzie kremowano ludzi, chociaż istnieje wiele dziwnych teorii i legend związanych z historią i stworzeniem tego miejsca.

„Jakie to dziwne, że dziś ludzie przychodzą tu, żeby zrobić kilka zdjęć”, pomyślałem. Miejsce należy dzisiaj do korony brytyjskiej, co znaczy, że należy do Brytyjczyków. W przeszłości należało do jakichś arystokratów. Raz nawet trafiło pod licytację. Na szczęście kupiec zdecydował się przekazać go narodowi. Ku mojemu zdziwieniu, te wszystkie informacje mnie zafascynowały. Myślę, że to właśnie w tym momencie zaczęło się moje zainteresowanie historią. Teraz studiuję historię na uniwersytecie. Chyba powinienem być wdzięczny rodzicom za wysłanie mnie na ten obóz językowy.

Podobne wypracowania do Description of a historic monument - Opis zabytku