Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Choosing a job and its consequences: description of a picture - Wybieranie pracy i tego konsekwencje: opis obrazka

profession, job, picture, description, lifestyle, waiter, picture description

Exemplary answer:

This picture shows a waiter who is wearing a long-sleeved white shirt, a black waistcoat and trousers. We cannot see his face, but he is probably in his mid-twenties. Looking closely at the picture, we can also notice a ring on his finger. It definitely doesn't look like a signet but a wedding ring, so he is probably married. The man holds a silver tray in a very professional manner. It seems he works in an exclusive restaurant. Because of the nature of his job, he is probably a very nice and polite man. During working hours he is obliged to talk with the guests and clients and he has to behave with respect and kindness in every situation he finds himself in. He must not scream, be rude or talk with his clients in a bad way. If he did that, the clients would find a new place to eat and it would resulted in him loosing his job.

I don't think that any profession is better than another, therefore I believe that a waiter – but also a teacher, a professor or a journalist – has to be nice and respectful towards people with whom they interact. This should be a main principle of every work ethic. Just because someone works as a driver, it doesn't mean he can act hostile, be rude or not nice to a person he meets in the street.

Of course there are some professions whose representatives are expected to act in certain way. For example, I find it very hard to imagine a teacher who screams at their students and, for example, calls them names. When such situation occurs, I am in completely shocked most of the time and can't understand why this person has become a teacher in the first place. I think most people react in the same way – it is just not acceptable. But I also think behavior mentioned above should be not accepted in any other job. Besides, it is always better to be nice, smile a little more and to try to speak to people with respect for their views instead of screaming and insulting others. We can also gain a lot more when we act nicely.

When it comes to the question: what is better – working for some company or be self-employed? I think the second one is better. When we work for someone, we have to comply with certain rules, time tables and we are very much dependable on the others. When we work in our own company, where we are the boss, or we work as freelancers (editors, journalists, literary critics, translators) the our responsibilities are bigger (you somehow have to pay that rent), but also the satisfaction a lot more deserved. But the most important and the best part of being a freelancer is doing everything in your own time. Of course, it takes a lot of organization, preparation and planning, so you are able do all of those things you are obliged to do. But these problems you handle, are the problems YOU want to solve. No one can force you to do anything or stand behind your back and tell you exactly how to behave. Freelancing gives you freedom.

Exemplary questions:

What/who can you see in the picture? What kinds of feelings accompany those people? What kind of a situation may be presented here? (What happened/is happening?) What kind of a story may be connected to it? Do you think certain jobs are better than the others?

Tłumaczenie

Przykładowa odpowiedź:

Ten rysunek przedstawia kelnera ubranego w białą bluzkę z długim rękawem, czarną kamizelkę i spodnie. Nie możemy zobaczyć jego twarzy, ale ma on prawdopodobnie około trzydziestu lat. Patrząc uważnie na obrazek, możemy również dostrzec pierścionek na jego palcu. Definitywnie nie wygląda on jak sygnet, bardziej jak obrączka, co oznacza, że kelner jest żonaty. Mężczyzna trzyma srebrną tacę w bardzo profesjonalny sposób. Wydaje mi się, że pracuje on w ekskluzywnej restauracji. Z powodu specyfiki jego pracy prawdopodobnie jest miłym i uprzejmym mężczyzną. W czasie godzin pracy musi rozmawiać z gośćmi i klientami i musi zwracać się do wszystkich z szacunkiem i uprzejmością, w każdej sytuacji w jakiej się znajdzie. Nie może krzyczeć, być niegrzecznym lub odzywać się do klientów w zły sposób. Jeżeli by to zrobił, klienci zmienią restauracje, a w wyniku tego on straci pracę.

Nie sądzę, żeby jakiś zawód był lepszy od innego, więc wierzę, iż i kelner, nauczyciel, profesor albo dziennikarz muszą odnosić się do ludzi z którymi się spotykają z szacunkiem. To powinna być zasada każdej etyki pracy. Tylko dlatego, że ktoś pracuje jako kierowca, oznacza, że może odnosić się grubiańsko albo być niemiły wobec osoby, którą spotyka na ulicy.

Oczywiście istnieją zawody, w których wymaga się od innych zachowania w pewien określony sposób. Na przykład naprawdę nie wyobrażam sobie, aby nauczyciel krzyczał na swoich uczniów i ich wyzywał. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji, jestem w kompletnym szoku i nie rozumiem, jak ta osoba mogła zostać nauczycielem. Myślę, że większość ludzi reaguje w ten sam sposób. Ale sądzę również, że takie zachowanie nie powinno być akceptowane w żadnym zawodzie. Poza tym lepiej jest być miłym, uśmiechać się trochę więcej i próbować rozmawiać z ludźmi i szanować ich poglądy niż krzyczeć, obrażać i nie okazywać szacunku. Możemy również o wiele więcej zrobić i zyskać, jeżeli zachowujemy się porządnie.

Jeżeli chodzi o pytanie, co jest lepsze, praca dla jakiejś firmy czy bycie samo-zatrudnionym, to myślę, że ta druga opcja jest lepsza. Kiedy pracujemy dla kogoś, musimy zastosować się do pewnych reguł, grafików i w dużej mierze jesteśmy zależni od innych. Kiedy pracujemy we własnej firmie, gdzie sami sobie jesteśmy szefem albo pracujemy jako wolni strzelcy (edytorzy, dziennikarze, krytycy literaccy, tłumacze), odpowiedzialność, która na nas spada, jest większa (jakoś trzeba zapłacić ten czynsz), ale tak samo duża jest satysfakcja. Ale najważniejszą i najlepszą zaletą bycia wolnym strzelcem jest możliwość robienia wszystkiego w dogodnym dla ciebie czasie. Oczywiście, wymaga to dużej organizacji, przygotowania i planowania, aby zrobić wszystkie rzeczy, których się podjąłeś. Ale te rzeczy, które robisz, są w końcu tym, co chcesz robić. Nikt nie może zmusić cię do robienia czegokolwiek ani nie stoi za twoimi plecami i nie mówi ci, co masz robić. Freelancing daje ci wolność.

Przykładowe pytania:

Co/kogo widzisz na obrazku? Jakie uczucia towarzyszą tym osobom? Jaka sytuacja może być tu przedstawiona? (Co się stało/ co się dzieje?) Jaka historia może się z nim wiązać? Czy myślisz, że niektóre zawody są lepsze od innych?

Podobne wypracowania do Choosing a job and its consequences: description of a picture - Wybieranie pracy i tego konsekwencje: opis obrazka