Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Big family - advantages and disadvantages of having many brothers and sisters. Essay - Duża rodzina - zalety i wady posiadania licznego rodzeństwa. Esej

How many brothers or sister do you have? Most of us have one or two. But have you ever thought what it is like to have more siblings? What are the advantages and disadvantages of that?

Firstly, a big family means more help in every trouble. For example, an older sister can explain the difficult topic in Maths. Consequently, an older brother can walk you back safely from a party in the middle of the night. Furthermore having many siblings helps to learn how to share things with others and how to work in group since an early age. Also it teaches responsibility for the younger ones. Additionally there is always a partner to play with.

Nevertheless, having many brothers and sisters may mean financial problems as the parents would have to be really wealthy to provide a high level of living for a numerous family. Moreover a big family can reduce one's privacy and intimacy. Additionally watching a younger brother and helping one's sister with chemistry may contribute to decreasing the amount of one's free time. Being the oldest one means the most responsibility for supporting the family and this may be a difficult task.

To sum up having many brothers and sisters has both good and bad sides. Nevertheless family is the most important value in life. One can find true unconditional love there and should appreciate it no matter what happens.

Tłumaczenie

Ile masz braci lub sióstr? Większość z nas ma jednego lub dwóch. Ale czy myślałeś kiedyś, jak to jest mieć więcej rodzeństwa? Jakie są tego zalety i wady?

Po pierwsze duża rodzina to więcej pomocy w potrzebie. Na przykład starsza siostra może wytłumaczyć trudny temat z matmy. Konsekwentnie – starszy brat przyprowadzi cię bezpiecznie z imprezy w środku nocy. Ponadto posiadanie licznego rodzeństwa pomaga uczyć się dzielić z innymi i pracować w grupie już od najmłodszych lat. Uczy także odpowiedzialności za młodszych. Dodatkowo, zawsze znajdzie się partner do zabawy.

Niemniej posiadanie wielu braci i sióstr może oznaczać problemy finansowe, gdyż rodzice musieliby być bardzo zamożni, by zapewnić wysoki poziom życia licznej rodzinie. Co więcej, duża rodzina może ograniczyć prywatność i intymność. Dodatkowo, pilnowanie młodszego brata i pomaganie siostrze z chemii może przyczynić się od zmniejszenia ilości wolnego czasu. Bycie najstarszym oznacza największą odpowiedzialność za wspieranie rodziny, a to może być trudnym zadaniem.

Podsumowując, posiadanie wielu braci i sióstr ma zarówno dobre, jak i złe strony. Jednakowoż rodzina to najważniejsza wartość w życiu. Można tam znaleźć bezwarunkową miłość i powinno się to doceniać bez względu na wszystko.

Podobne wypracowania do Big family - advantages and disadvantages of having many brothers and sisters. Essay - Duża rodzina - zalety i wady posiadania licznego rodzeństwa. Esej