Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Alice in Wonderland - description of adventures - Alicja w Krainie Czarów - opis przygód

When I entered the rabbit hole, I started falling. I was falling for a very, very long time. When I finally fell on the ground, I looked around and noticed that I was in a big room. In the room there were a lot of doors, but all of them were locked and I couldn’t open them. In the middle of the room there was a table and on the table stood a bottle saying 'drink me' and a small key. I drank the contents of the bottle and started shrinking. Then I found a cake under the table saying 'eat me”' I ate it and started growing.

I opened one of the doors with the key but couldn’t go through it as I was too big. I started crying and became small again but fell down into the sea made of my tears. On the sea I met the Mouse but he ran away when I started telling him about my cat. Then I met the White Rabbit who told me to go to his house and bring him his gloves and a fan. I ran to the house but found there another bottle. When I drank from it I started growing. I was too big to leave the house. Fortunately the rabbit came looking for me and helped me to get small again by giving me some cakes. Then some other strange things happened to me. I met a Caterpillar and a Cheshire Cat who was smiling all the time. I also had tea with the Hatter, the March Hare and the Dormouse. Later I entered a beautiful garden and played croquet with the King and Queen of hearts. It was a very unusual game. We used live flamingos instead of mallets and hedgehogs instead of balls, which made it difficult to play the game!

It was very easy to make the Queen angry and she shouted: 'Off with their head!' a lot. The Queen told me to visit the Mock Turtle together with the Gryphon. The Mock Turtle told me about his school and was very sad. Then there was a trial where all the strange creatures that I had met were present. The Knave of Hearts was accused of stealing the Queen’s tarts. During the trial I started to quarrel with the Queen and she ordered to cut down my head but I was not afraid of her, because I was big again. Suddenly I woke up. It turned out my adventures were just a dream.

Tłumaczenie

Kiedy weszłam do króliczej norki, zaczęłam spadać. Spadałam przez długi, długi czas. Kiedy w końcu wylądowałam na ziemi, rozejrzałam się i zobaczyłam, że jestem w wielkim pokoju. W pokoju było dużo drzwi, ale wszystkie były zamknięte na klucz i nie mogłam ich otworzyć. Na środku pokoju był stół, a na stole stała butelka z napisem „wypij mnie” i mały klucz. Wypiłam zawartość butelki i zaczęłam się zmniejszać. Potem znalazłam pod stołem ciastko z napisem „zjedź mnie”. Zjadłam je i zaczęłam rosnąć.

Otworzyłam kluczem jedne z drzwi, ale nie mogłam przez nie przejść, bo byłam za duża. Zaczęłam płakać i znowu stałam się mała, ale wpadłam do morza moich łez. Na morzu spotkałam Mysz, ale uciekła, kiedy zaczęłam jej opowiadać o moim kocie. Potem spotkałam Białego Królika, który kazał mi iść do jego domu i przynieść jego rękawiczki i wachlarz. Pobiegłam do tego domu, ale znalazłam tam kolejną butelkę. Kiedy wypiłam to, co było w środku, zaczęłam rosnąć. Byłam za duża, żeby wyjść z domu. Na szczęście Królik przyszedł mnie poszukać i pomógł mi znowu stać się małą dając mi ciastka. Później przytrafiły mi się inne dziwne rzeczy. Spotkałam Stonogę i Kota z Cheshire, który ciągle się uśmiechał. Piłam też herbatę z Kapelusznikiem, Marcowym Zającem i Susłem. Później weszłam do pięknego ogrodu i grałam w krykieta z Królem i Królową Kier. To była bardzo niezwykła gra.

Używaliśmy żywych flamingów zamiast młotków oraz jeży zamiast piłek, przez co trudno było grać. Było łatwo rozzłościć Królową, która często krzyczała: „Ściąć im głowy!”. Królowa kazała mi odwiedzić razem z Gryfem Żółwiciela. Żółwiciel opowiedział mi o swojej szkole i był bardzo smutny. Później odbył się proces, na którym były obecne wszystkie dziwne stworzenia, które spotkałam. Walet Kier był oskarżony o kradzież tart Królowej. Podczas procesu zaczęłam się kłócić z Królową i kazała ściąć mi głowę, ale nie bałam się jej, bo znowu byłam duża. Nagle się obudziłam. Okazało się, że moje przygody to był tylko sen.

Podobne wypracowania do Alice in Wonderland - description of adventures - Alicja w Krainie Czarów - opis przygód