Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of spring - Opis wiosny

After a long, cold winter, spring comes. In the calendar, the first day of astronomical spring falls on March 21st. However, the real spring, when you're able to observe changes in weather, occurs in April, sometimes in May. It is the most wonderful time of the year. Everything comes back to life. Flowers begin to bloom, hibernated animals wake up.

Spring is the season when days become longer than nights. Every day the sun starts to rise earlier. Days are becoming brighter and warmer. However, the well-known proverb says: 'One flower does not bring the spring'. Although it is usually warm in April and May, sometimes the weather changes, so one can't be astonished if it happens to snow in April.

The first signs of spring are snowdrops. These beautiful, white flowers appear in the beginning of March. Then crocuses begin to bloom. In April daffodils and tulips flower. Leaves appear on the trees, one can see first bees and butterflies. Swallows and storks return to their nests, birds start to sing, they build or repair their nests. Animals – like hedgehogs, bats, badgers – wake up. They start to look for partners and prepare for raising their offsprings.

Spring is a busy time for both animals and people. People seed, they have lots of work in their gardens. Farmers begin to prepare fields for cultivation. Everyone makes plans for the summer. Because of the pleasant change of weather people prefer to spend time outdoors. Parks and streets fill up with people – children play outside, many people instead of using cars walk or cycle.

June 21st is the day when spring ends. Everything calms down. Animals raise their young ones, trees stop flowering, people are waiting for the harvest. Summer begins, days are getting really hot and it rains less.

I think spring is the happiest time in the whole year. Fresh air, spring sun, emerging flowers – all of this makes me feel optymistic and gives me positive energy. For me, spring is a symbol of life, happiness and hope.

Tłumaczenie

Po długiej, mroźnej zimie nadchodzi wiosna. W kalendarzu pierwszy dzień astronomicznej wiosny wypada 21. marca. Jednak prawdziwa wiosna, kiedy jesteśmy w stanie zaobserwować zmiany pogody, przychodzi w kwietniu, czasem w maju. Jest to najcudowniejszy czas w ciągu roku. Wszystko budzi się do życia. Kwiaty zaczynają kwitnąć, zwierzęta budzą się z zimowego snu.

Wiosna to pora, kiedy dni stają się dłuższe niż noce. Każdego dnia słońce wschodzi wcześniej. Dni stają się jaśniejsze i cieplejsze. Jednak jak mówi znane przysłowie : „Sedna jaskółka wiosny nie czyni”. Chociaż zazwyczaj w kwietniu i maju jest ciepło, czasem pogoda zmienia się i nie powinniśmy być zaskoczeni, jeśli zdarzy się, że w kwietniu spadnie śnieg.

Pierwszym znakiem wiosny są przebiśniegi. Te piękne, białe kwiatki pojawiają się na początku marca. Następnie zaczynają kwitnąć krokusy. Kwiecień to miesiąc, w którym kwitną żonkile i tulipany. Liście pojawiają się na drzewach, można zobaczyć pierwsze pszczoły i motyle. Jaskółki i bociany powracają do swych gniazd, ptaki zaczynają śpiewać, budują albo naprawiają gniazda. Zwierzęta – tj. jeże, nietoperze, borsuki – budzą się z zimowego snu. Szukają partnerów i przygotowują się do wychowania potomstwa.

Wiosna to pracowity czas zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Ludzie sieją, mają wiele pracy w ogrodach. Rolnicy zaczynają przygotowywać pola pod uprawy. Wszyscy robią plany na lato. Ponieważ pogoda ulega zmianie, ludzie wolą spędzać czas na dworze. Parki i ulice zapełniają się ludźmi – dzieci bawią się na dworze, wiele osób zamiast samochodu chodzi lub jeździ rowerem.

21. czerwca to dzień, kiedy kończy się wiosna. Wszystko się uspokaja. Zwierzęta wychowują swoje młode, drzewa przestają kwitnąć, ludzie czekają na zbiory. Zaczyna się lato, dnie stają gorące i mniej pada.

Myślę, że wiosna to najszczęśliwszy czas w ciągu całego roku. Świeże powietrze, wiosenne słońce, wschodzące kwiaty – wszystko to sprawia, że czuję się optymistycznie i dodaje mi to pozytywnej energii. Dla mnie wiosna jest symbolem życia, szczęścia i nadziei.

Podobne wypracowania do Description of spring - Opis wiosny