Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a building - Opis budynku

The most beautiful building in Poland is the Royal Castle on the Wawel Hill in Cracow. It is located by the river Vistula. It is a renaissance two-storey building with four wings and five towers. It has a magnificent entrance gate as well. Its walls are made out of bricks and have a plaster covering.

The castle's four wings are connected and they bound the inner courtyard. To enter the yard one must go through the Berrecci Gate. From the inside it is surrounded by the castle's gallery with columns and arches. Windows and doors are fringed with stone decorations. The towers are important for the castle and have their names: Sobieski Tower, Sigismund III Tower, Danish Tower, 'Chicken Foot' Tower and Jordanian Tower.

As the castle dates back to eleventh century it has been renovated many times. Due to its defensive role, the castle and the hill are surrounded by thick fortification walls. Within the walls, there is also a breathtaking Royal Garden. There is also one of the most beautiful cathedrals in Poland – the Wawel Cathedral. Inside it there are tombs of Polish kings, great poets and Jósef Piłsudski.

The cathedral has a remarkable golden dome over the Sigismund's Chapel. Inside its tower it has the Sigismund Bell which sound can only be heard on special occasions. There are also two more outstanding towers by the cathedral. Near the hill, there is also the Dragon's Cave, where, according to the legend, the Wawel's Dragon used to live. In front of the entrance there is the dragon's monument. Reading about it, though, is nothing compared to seeing it.

Tłumaczenie

Najpiękniejszym budynkiem w Polsce jest Zamek Królewski na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Jest zlokalizowany nad rzeką Wisłą. Jest to renesansowy dwupiętrowy budynek z czterema skrzydłami i pięcioma wieżami. Ma też wspaniałą bramę wejściową. Jego ściany są zbudowane z cegły i pokryte tynkiem.

Cztery skrzydła zamku są połączone i ograniczają wewnętrzny dziedziniec. By się na nim znaleźć, trzeba przejść przez bramę Berrecciego. Od wewnątrz dziedziniec otoczony jest zamkowymi krużgankami z kolumnami i łukami. Okna i drzwi otoczone są kamiennymi dekoracjami. Wieże są ważne dla zamku i mają nazwy: Wieża Sobieskiego, Zygmunta III, Duńska, „Kurza Stopka” i Jordanka.

Ponieważ zamek datowany jest na XI w., był wielokrotnie odnawiany. Ze względu na swoją rolę obronną zamek i wzgórze otoczone są grubymi murami fortyfikacyjnymi. Wewnątrz murów znajduje się także przepiękny Ogród Królewski. Jest tam też jedna z najpiękniejszych katedr w Polsce – Katedra Wawelska. Wewnątrz niej znajdują się groby polskich królów, wieszczów i Józefa Piłsudskiego.

Katedra ma wyjątkową złotą kopułę na Kaplicy Zygmuntowskiej. W jej wieży znajduje się Dzwon Zygmunta, który można usłyszeć tylko w wyjątkowych dla państwa chwilach. Przy katedrze znajdują się też dwie inne wspaniałe wieże. Przy wzgórzu jest też Smocza Grota, gdzie według legendy żył Smok Wawelski. Przed wejściem do niej stoi pomnik smoka. Czytanie o tym jednak jest niczym w porównaniu do ujrzenia tego.

Podobne wypracowania do Description of a building - Opis budynku