Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a favourite place - Opis ulubionego miejsca

Most of us have visited a number of places in their lives. Most likely, they have chosen one they liked most. So have I. My favourite place in the world is the beach by Lake Ouluvesi in Ahtari, Finland.

First of all, Finland is a country located in North East part of Europe, west to Russia. And Ahtari is a small town in the middle West of the country. As most of Finnish towns it is placed by a lake that is surrounded by endless green woods and some sandy beaches. In the outskirts of Ahtari, there is a house I once stayed in.

It was built about 40 meters from the shore. A narrow path between the birches leads the visitor to the beach and a pier. The waters of the lake are cool, pure, clean and brownish due to the peaty land. The sight of wind gently ruffling the surface mirroring the sky at dusk is truly unique. The soft murmur of a mild breeze moving the leaves on the surrounding trees is the most wonderful music one can ever imagine. The whole place is filled with the atmosphere of peace and silence. Its mysterious feature is the feeling that time has stopped.

One can really relax by sitting on a pier and enjoying delicious Finnish food. Also, the sky seems to be a bit different than anywhere else. The shade of blue is inimitable and the shapes of the clouds drifting lazily above are exceptional. Nowhere else can one breathe as fresh air as here. Nowhere else can one feel so close to Mother Nature. This place is saturated with mystic beauty. It's its magic ambience that makes it my favourite place in the world.

Tłumaczenie

Większość z nas odwiedziła w swoim życiu wiele miejsc. Najprawdopodobniej wybrała też jedno z nich, które spodobało im się najbardziej. Ja też. Moim ulubionym miejscem na świecie jest plaża przy jeziorze Ouluvesi w Ahtari, w Finlandii.

Po pierwsze, Finlandia to kraj położony w północnowschodniej części Europy, na zachód od Rosji. A Ahtari to małe miasto na środkowym zachodzie kraju. Jak większość fińskich miast, leży nad jeziorem otoczonym niekończącymi się zielonymi lasami i piaszczystymi plażami. Na przedmieściach Ahtari znajduje się dom, w którym kiedyś byłam.

Został zbudowany około 40 metrów od brzegu. Wąska ścieżka między brzozami prowadzi gościa na plażę i pomost. Wody jeziora są chłodne, klarowne, czyste i brązowawe dzięki torfowej ziemi. Widok wiatru delikatnie burzącego powierzchnię odbijającą niebo o zachodzie jest naprawdę wyjątkowy. Łagodny szum delikatnej bryzy poruszającej liście otaczających drzew jest najpiękniejszą muzyką, jaką można sobie wyobrazić. Całe miejsce jest przepełnione atmosferą spokoju i ciszy. Jego magiczną właściwością jest uczucie, że czas stanął w miejscu.

Można naprawdę zrelaksować się siedząc na pomoście, ciesząc się pysznym fińskim jedzeniem. Niebo także wydaje się być inne niż wszędzie indziej. Odcień niebieskiego jest nie do imitacji, a kształty chmur leniwie dryfujących powyżej, są jedyne w swoim rodzaju. Nigdzie indziej nie oddycha się tak świeżym powietrzem. Nigdzie indziej nie czuje się takiej bliskości z Matką Naturą. To miejsce jest nasycone mistycznym pięknem. Jego magiczna atmosfera jest tym, co sprawia, że jest to moje ulubione miejsce na ziemi.

Podobne wypracowania do Description of a favourite place - Opis ulubionego miejsca