Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

My home in the future (description) - Mój dom w przyszłości (opis)

Technology is changing all the time. The things that used to be modern and cutting-edge ten years ago, nowadays are looked upon as curiosities from the past. Technology keeps changing and, because of that, the quality of our lives changes simultaneously. The best way to see that is to check how our homes have changed over time.

Forty years ago people had to wash their clothes manually which took them a lot of time and energy. But now a washing machine is a must. While twenty years ago not many people had no idea how a dishwasher looked like, today this piece of kitchen equipment is growing in popularity. It’s difficult to foresee how our homes will change in 50 years but this is how I imagine my house in five decades from now.

First of all, I think that houses built in the future will be ecological. Nowadays people tend to think more and more about their impact on the environment. New 'green' technologies are being developed to lessen the production of greenhouse gasses and the use of energy. I think people will make use of those technologies while building residential and commercial properties. I also think that probably every house will have solar panels that will allow it to produce its own energy needed for lighting and heating.

Houses are going to have 'intelligent' windows that will keep the inside of a house warm during winters and cool during summers. Probably every household will recycle their garbage. I also think that there will be a lot of extremely energy-efficient white goods and electronics.

What is more, I think that technology will help people in keeping their houses clean. There are going to be self-cleaning windows that people will never have to wash. Bathtubs, sinks and mirrors will be coated with special surfaces which will also make them stay clean. Thanks to these, people will have more free time at their disposal. They will also use less detergents, which is economical and good for the environment.

In my opinion, a lot of new useful gadgets will be invented in the future. I predict that all the appliances will be voice-controlled. You won’t have to get up in order to pick up a phone for instance. I think that in my kitchen there will be a fridge that – literally – knows what products are inside and it will make a shopping list for me and check the sell-by dates too. I am sure that in the future everyone will have broadband Internet and in my future home you  will be able to use the Internet wirelessly in every room.

These are only my predictions. I think that there will be a lot of new gadgets and machines that people nowadays can’t even imagine in the future. One is certain – all the technology will make our lives much easier. I can’t wait!

Tłumaczenie

Technika ciągle się zmienia. Rzeczy, które dziesięć lat temu były nowoczesne i najnowszej generacji, dziś traktowane są jako ciekawostki z przeszłości. Technika nie przestaje się zmieniać, a wraz z nią zmienia się jakość naszego życia. Najłatwiej to zaobserwować sprawdzając, jak nasze domy zmieniały się z czasem.

Czterdzieści lat temu ludzie musieli prać ubrania ręcznie, co zajmowało wiele czasu i energii, ale dziś posiadanie pralki to przymus. Podczas gdy dwadzieścia lat temu niewiele osób wiedziało, jak wygląda zmywarka, dziś to urządzenie staje się coraz bardziej popularne. Trudno przewidzieć, jak nasze domy zmienią się za 50 lat, ale tak ja wyobrażam sobie mój dom za pięć dekad.

Po pierwsze, myślę, że domy budowane w przyszłości będą ekologiczne. Dzisiaj ludzie coraz częściej myślą o swoim wpływie na środowisko naturalne. Opracowywane są nowe „zielone” technologie, aby zmniejszyć produkcję gazów cieplarnianych i zużycie energii. Myślę, że ludzie będą korzystać z tych technologii budując obiekty mieszkalne i handlowe. Myślę też, że prawdopodobnie każdy dom będzie miał panele słoneczne, które pozwolą mu produkować własną energię potrzebną do oświetlenia i ogrzewania.

Domy będą miały „inteligentne” okna, które będą utrzymywały wnętrze domu w cieple w zimie, i w chłodzie latem Prawdopodobnie każde gospodarstwo domowe będzie segregować śmieci. Myślę też, że powstanie wiele bardzo energooszczędnego sprzętu AGD i RTV.

Co więcej, uważam, że technologia pomoże ludziom utrzymywać domy w czystości. Będą istniały samoczyszczące się okna, których ludzie nie będą musieli nigdy myć. Wanny, umywalki i lustra będą pokryte specjalnymi powłokami, które pomogą utrzymać je czyste. Dzięki nim ludzie będą mieli do dyspozycji więcej wolnego czasu. Będą też używali mniej detergentów, co jest oszczędne i dobre dla środowiska.

Moim zdaniem w przyszłości będzie istniało wiele nowych przydatnych gadżetów. Przewiduję, że wszystkie urządzenia będą sterowane głosem. Nie trzeba będzie, na przykład, wstawać, żeby odebrać telefon. Myślę, że w mojej kuchni będzie lodówka, która będzie – dosłownie – wiedziała, jakie produkty są w środku, i będzie za mnie sporządzać listę zakupów, a także sprawdzać terminy przydatności do spożycia produktów. Jestem pewna, że w przyszłości każdy będzie miał dostęp do szerokopasmowego Internetu. W moim domu będzie można korzystać z Internetu bezprzewodowo w każdym pokoju.

Są to jedynie moje przewidywania. Myślę, że w przyszłości będzie wiele nowych gadżetów i maszyn, których ludzie dzisiaj sobie nawet nie potrafią sobie wyobrazić. Jedno jest pewne – całą ta technologia bardzo ułatwi nam życie. Nie mogę się doczekać!

Podobne wypracowania do My home in the future (description) - Mój dom w przyszłości (opis)