Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

What can you do for your planet? - Co możesz zrobić dla planety?

Word climate is changing every day. Our planet needs your help! What can you do to save the Earth? How can we avoid the consequences such as greenhouse effect or damaged ozone layer? First step is to believe that each and everyone of us may change the world into a better place to live. You just can’t be listless.

Nowadays humanity needs to deal with problems like air and water pollution, however there are many ways to prevent the danger. For example: you can reduce the amount of pollution in the air cycling or using unleaded petrol.

Additionally, you should be aware of what you drink: most of the rivers are full of chemicals, so please don’t throw your own garbage next to it. The sea life, especially in a Baltic See, is slowly dying and the beaches start to look more and more like a rubbish tip.

What is worse, we can observe the rise of temperature – known also as a greenhouse effect. In fact, the Earth’s surface reflects just around thirty presents of incoming sunlight. 'The consequences may be really serious' – scientists say – 'It is getting out of control. If we won’t take care of it, we will be in trouble'. It is extremely important to reduce the amount of the 'greenhouse gases' such as methane and carbon oxides.

Actions speak louder than words, this is why you should take care of your environment. Moreover I recommend to get started from your own garbage. People don’t know how important it is to segregate rubbish. In Poland recycling is still not popular. After all, it is not such a big deal to collect newspapers and just start to 'green shop' (it means buying things coming from recycling), is it?

Regarding the fact that we also face a problem such as ozone depletion, you should be a smart shopper and avoid products which contained chlorofluorocarbons. Besides, everyone is obligated to save energy – do not leave the lights on while they are not needed.

As aforementioned, everyone should take his own responsibility to protect our planet. Any kind of help matters. Step by step we can stop climate changes and save nature: rain forest, wild animals and humanity. Where there is the will, there is a way.

Tłumaczenie

Klimat na świecie zmienia się każdego dnia. Planeta potrzebuje twojej pomocy. Jak możesz pomóc uratować Ziemię? Jak uniknąć konsekwencji takich jak efekt cieplarniany czy dziura ozonowa? Pierwszy krok to przekonanie, że każdy z nas może zmienić świat na lepsze. Nie możesz pozostać obojętny.

Obecnie ludzkość musi zmagać się z problemami takimi jak zanieczyszczenia wody i powietrza, jednakże można uniknąć niebezpieczeństwa na wiele różnych sposobów. Przykładowo możesz ograniczyć ilość zanieczyszczeń poprzez zastępowanie jazdy samochodem jazdą na rowerze czy choćby - używanie benzyny bezołowiowej.

Ponadto powinieneś uważać na to, co pijesz: większość rzek jest zatruta chemikaliami, więc nie wyrzucaj śmieci w ich okolicach! Życie w morzach, szczególnie w Bałtyku, obumiera, a plaże coraz bardziej przypominają wysypiska śmieci.

Co gorsza, obserwujemy wzrost temperatury na Ziemi – to zjawisko znane jest również jako „efekt cieplarniany”. Ziemia odbija od powierzchni zaledwie 30% światła słonecznego. „Konsekwencje mogą być naprawdę poważne” – ostrzegają naukowcy. – „Sytuacja wymyka się z pod kontroli. Jeżeli się tym natychmiast nie zajmiemy, możemy mieć poważne kłopoty”.

Ograniczenie ilości gazów cieplarnianych takich jak metan czy tlenki węgla jest tutaj kluczowe.

Czyny mówią więcej niż słowa i dlatego właśnie powinniśmy dbać o środowisko. Ponadto zmiany proponuję rozpocząć od… własnego śmietnika. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ważna jest segregacja odpadów. W Polsce recykling wciąż nie jest zbyt popularny. Koniec końców - odkładanie gazet i ekozakupy chyba nie są aż takie straszne?

Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia również z problemem dziury ozonowej, powinniśmy być mądrymi konsumentami i unikać produktów, które zawierają freony. Poza tym, każdy z nas jest zobligowany do oszczędzania energii – nie pozostawiaj włączonych świateł w pomieszczeniach, kiedy nie są one potrzebne.

Jak już zostało wspomniane, każdy z nas powinien powziąć odpowiedzialność za przyszłość naszej planety. Każdy rodzaj pomocy się liczy. Krok po kroku możemy zatrzymać zmiany klimatu i uchronić naturę: lasy równikowe, dzikie zwierzęta i ludzkość. Dla chcącego nic trudnego.

Podobne wypracowania do What can you do for your planet? - Co możesz zrobić dla planety?