Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Write a letter to a chosen university in Great Britain justifying why you chose this university for your further education - Napisz list do wybranego wniwersytetu w Wielkiej Brytanii uzasadniający wybór tej uczelni na miejsce studiów

Dear Sir/Madam,

I am writing to you with reference to my choice of Cambridge University for my further education.

Firstly, let me give you some basic information about me. My name is Joanna Nowak and I come from Poland. Also, please accept my sincere apology for the delay in writing this letter. What made me postpone contacting with you were my health problems. Furthermore, I would like to state that in my opinion I will be a good student of your university. This may be justified by me being a systematic, reliable person. What is more, I got used to working hard in high school. Additionally, I strongly care about my future which, I believe, will be safe if I graduate from the Cambridge University. I would like to become a biotechnologist one day as it has always been a subject of my interest. I am certain that your university will help me fulfil my dream.

I look forward to a reply at your earliest convenience.

Your faithfully,

Joanna Nowak

Tłumaczenie

Szanowni Państwo,

piszę do Państwa odnośnie wyboru uniwersytet w Cambridge jako miejsca mojej dalszej edukacji.

Po pierwsze, pozwolę sobie podać kilka podstawowych informacji o sobie. Nazywam się Joanna Nowak i pochodzę z Polski. Proszę także przyjąć moje szczere przeprosiny w związku ze zwłoką w napisaniu niniejszego listu. Powodem tego były moje kłopoty zdrowotne. Dalej, chciałabym wyrazić opinię, że byłabym dobrą studentką Państwa uniwersytetu. Może to być uzasadnione tym, że jestem osobą systematyczną i można na mnie polegać. Co więcej, do ciężkiej pracy przyzwyczaiłam się w szkole średniej. Dodatkowo, mocno cenię sobie swoją przyszłość, która, jak uważam, będzie zabezpieczona, jeśli ukończę uniwersytet w Cambridge. Chciałabym zostać biotechnologiem w przyszłości, ponieważ zawsze mnie to interesowało. Jestem pewna, że Państwa uniwersytet pomoże mi spełnić moje marzenie.

Czekam na Państwa odpowiedź w najszybszym dogodnym dla Państwa terminie.

Z poważaniem,

Joanna Nowak

Podobne wypracowania do Write a letter to a chosen university in Great Britain justifying why you chose this university for your further education - Napisz list do wybranego wniwersytetu w Wielkiej Brytanii uzasadniający wybór tej uczelni na miejsce studiów