Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Influence of TV on children and youth (essay) - Wpływ telewizji na dzieci i młodzież (esej)

Nowadays television is the most popular source of entertainment. Thus many parents use that easily accessible medium to amuse their children. But is it good to let a child watch the TV all day long? In my opinion – no.

Firstly, what seems to be obvious, letting a child watch television from its early years affects its sight in a bad way. It is not wise to destroy its ability to see the wonders of the world. Secondly, even though there are good shows, there is a lot of violence these days in television – for example the good old-fashioned 'Tom and Jerry' who fight all the time. Allowing the child to watch it makes them think that what happens there is absolutely normal and this way it does not know what is right and what is wrong.

Moreover, what is significant, some children would copy the behavior they saw on TV since, as they have learnt from there it causes no consequences. This means that they could go and hit someone with a brick because on TV they saw that the sufferer is fine. Furthermore, music channels showing videos filled with sex and violence distort children's view on the roles of male and female in 'real life'. Also, seeing naked women almost every day during the whole childhood may affect boys' sexuality and cause them sexual problems in their mature lives.

To sum up, despite the fact that there are some shows on television which are appropriate for children it is generally advised not to let them spend much time in front of the TV. I believe that amusing as it may seem, it affects their behavior usually in a bad way.

Tłumaczenie

W dzisiejszych czasach telewizja jest najpopularniejszym źródłem rozrywki. Dlatego wielu rodziców używa jej jako łatwo dostępnego medium zabawiającego ich dzieci. Ale czy dobrze jest pozwolić dziecku oglądać telewizję przez cały dzień? W mojej opinii – nie.

Po pierwsze, co zdaje się być oczywiste, pozwalanie dziecku oglądać telewizję od najmłodszych lat źle wpływa na jego wzrok. Nie jest mądrze pozbawiać dziecko możliwości zobaczenia cudów tego świata. Po drugie, mimo że są dobre programy, w dzisiejszej telewizji jest wiele przemocy – na przykład starzy dobrzy „Tom i Jerry”, którzy biją się cały czas. Pozwalanie dziecku oglądać takie rzeczy sprawia, że myśli ono, iż to, co dzieje się na ekranie, jest całkowicie normalne i w ten sposób nie zna różnicy między tym, co dobre a tym, co złe.

Co więcej, co jest znaczące, niektóre dzieci mogą kopiować zachowania, które zobaczyły w TV, gdyż, jak się stąd nauczyły, nie powoduje to żadnych konsekwencji. To oznacza, że mogą uderzyć kogoś cegłą, bo w TV widziały, że uderzonemu nic nie jest. Ponadto, kanały muzyczne pokazujące teledyski wypełnione seksem i przemocą wypaczają pojęcie dziecka na temat roli mężczyzny i kobiety i „prawdziwym życiu”. Także widzenie nagich kobiet prawie każdego dnia przez całe dzieciństwo może wpłynąć na seksualność chłopca i spowodować problemy natury seksualnej w jego dorosłym życiu.

Podsumowując – pomimo faktu, że istnieją nieliczne właściwe dla dzieci programy w telewizji, generalnie nie zaleca się, by pozwalać im spędzać za dużo czasu przed ekranem. Wierzę, że oglądanie telewizji zabawiające, jak tylko może to być, wpływa także źle na zachowanie dzieci.

Podobne wypracowania do Influence of TV on children and youth (essay) - Wpływ telewizji na dzieci i młodzież (esej)