Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

'Lost friendship' - a short story - „Przyjaźń stracona” - krótkie opowiadanie

friends, friendship, friendship lost

One day two girls, Annie, aged 7, and Wendy, aged 8, were playing together at Wendy’s house. The girls were two best friends and spent all the time together drawing, singing, dancing and doing other things that little girls do. They were inseparable.

They have just finished drawing each other’s portraits and were thinking about other things to do for fun.
- I know! – said Annie. – I think our dolls need some new clothes.
- How are we going to make them new clothes? – asked Wendy.
- With this – answered Annie, opening a drawer and taking out a pair of scissors.
- Awesome! – shouted Wendy with a big smile on her face.

The girls started tampering with their dolls’ dresses. Wendy has shortened her doll’s dress in half, so now it was wearing a miniskirt. Annie has changed her doll’s blouse into a t-shirt.
- They look nice – said Wendy. – But you know what? They need some new haircuts too!

The girls got to work. Soon the dolls had new – and original – haircuts. Then Annie got another idea.

- You should have your hair cut too! – she said laughing and walking towards her friend with shiny scissors in her hand.
- Are you crazy? – asked Wendy.
- Yes I am! – answered Annie, and started chasing Wendy.

The girls were running around and screaming so loud, that Wendy’s black cat Togo, who was sleeping in an armchair, looked at them with disdain, got up, and left the room. Oh, no! Annie tripped! Falling on the floor she pushed a big green vase that was standing there. The vase broke into hundreds of pieces.

Annie’s father came into the room to see what all that noise was about. He saw the girls standing by what used to be the vase with a look of terror on their faces.
- What is going on in here?! – he asked.
- It’s Wendy! Wendy broke the vase – said Annie.
- Wendy! I think you and me have to talk! – said the girl’s father angrily. – And you, Annie, had better go home. Goodbye.

Wendy was so shocked, she couldn’t say anything in her defence. She just gave Annie a long look. Annie knew that this was the end of their friendship.

Tłumaczenie

Pewnego dnia dwie dziewczynki, siedmioletnia Annie i ośmioletnia Wendy, bawiły się razem w domu Wendy. Dziewczynki były najlepszymi przyjaciółkami i spędzały razem całe dnie rysując, śpiewając, tańcząc i robiąc inne rzeczy, które robią małe dziewczynki. Były nie do rozdzielenia.

Właśnie skończyły rysować swoje portrety i myślały nad tym, co mogłyby jeszcze zrobić dla zabawy.
- Wiem! – powiedziała Annie. – Myślę, że nasze lalki potrzebują nowych ubrań.
- Jak zrobimy im nowe ubrania? – zapytała Wendy.
- Tym – odpowiedziała Annie, otwierając szufladę i wyciągając z niej nożyczki.
- Super! – wykrzyknęła Wendy z wielkim uśmiechem na twarzy.

Dziewczynki zaczęły majstrować przy sukienkach swoich lalek. Wendy skróciła sukienkę swojej lalki o połowę, i teraz nosiła ona minispódniczkę. Annie zmieniła bluzkę swojej lalki w t-shirt.

- Wyglądają ładnie – powiedziała Wendy. – Ale wiesz co? Potrzebują  nowych fryzur!

Dziewczynki zabrały się do pracy. Wkrótce lalki miały nowe – i oryginalne – uczesania. Wtedy Annie wpadła na kolejny pomysł.
- Ty też powinnaś obciąć włosy! – powiedziała śmiejąc się i idąc w kierunku swojej przyjaciółki z błyszczącymi nożyczkami w ręce.
- Zwariowałaś? – zapytała Wendy.
- Tak! – odpowiedziała Annie i zaczęła gonić Wendy.

Dziewczynki biegały dookoła pokoju krzycząc tak głośno, że Togo, czarny kot Wendy, który spał na fotelu, spojrzał na nie z pogardą, wstał i wyszedł z pokoju. O nie! Annie się potknęła! Spadając na podłogę, popchnęła stojący tam duży zielony wazon. Wazon rozbił się na setki kawałków.

Ojciec Annie wszedł do pokoju, by zobaczyć skąd ten hałas. Ujrzał dziewczynki stojące przy czymś, co kiedyś było wazonem, z przerażeniem na twarzach.
- Co się tutaj dzieje?! – zapytał.
- To Wendy! Wendy zbiła wazon! – powiedziała Annie.
- Wendy! Myślę, że musimy porozmawiać! – powiedział gniewnie ojciec dziewczynki. – A ty, Annie, idź lepiej do domu. Do widzenia.

Wendy była w takim szoku, że nie była w stanie powiedzieć nic na swoją obronę. Spojrzała tylko znacząco na Annie. Annie wiedziała, że to koniec ich przyjaźni.

TAGI: story friends

Podobne wypracowania do 'Lost friendship' - a short story - „Przyjaźń stracona” - krótkie opowiadanie