Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

How does music affects human? - Jak muzyka wpływa na człowieka?

Music plays a really important role in my life and I can hardly imagine my life without it. Music I listen to affects my mood strongly.

The most common reason which makes me listen to the music is that I want to liven myself up. I get lots of energy from the music. This music doesn't necessarily have to be joyful, but it has to be energetic and express strong emotions. When I listen to such music, I feel that I'm alive.

Furthermore, I often listen to music when I am angry. Then I choose music that either maintains my anger, so it helps me to express it and eventually get rid of it, or calms me down, or just makes me think about other things and forget about my irritation and its reasons.

Moreover, sometimes I like to listen to the music that saddens me or sets me into melancholic or reflective mood. It is not a form of self-worrying. I guess everyone needs to be sad from time to time, at least to feel how good it is to stop being sad afterwards. And appropriate music just helps me to feel this sadness more strongly and eventually dispose of it faster.

As a way of expressing emotions itself, music gives me the opportunity to express many different feelings like anger, sadness, joy, love, hatred, happiness... I am able identify myself with its message. I think that everybody needs their own way to 'find' themselves. Music is one of my most important ways to do it.

Tłumaczenie

Muzyka jest bardzo ważną częścią mojego życia i ciężko mi wyobrazić sobie życie bez niej. Muzyka, której słucham, bardzo silnie wpływa na mój nastrój.

Najczęstszą przyczyną, dla której słucham muzyki, jest chęć „doenergetyzowania się”. Czerpię mnóstwo energii z muzyki. Muzyka ta nie musi koniecznie być radosna, ale musi być energetyczna, wyrażać silne emocje. Kiedy słucham takiej muzyki, czuję, że żyję.

Dalej – często słucham muzyki, gdy jestem zła. Wtedy wybieram muzykę, która albo podtrzymuje moją złość, więc pomaga mi ją wyrazić i ostatecznie pozbyć się jej, albo mnie uspokaja, albo po prostu sprawia, że myślę o innych rzeczach i zapominam o swojej irytacji albo jej powodach.

Co więcej, czasem lubię słuchać muzyki, która mnie zasmuca bądź wprawia mnie w melancholijny lub refleksyjny nastrój. Nie jest to żadna forma samozamartwiania się. Sądzę, iż każdy potrzebuje być smutnym od czasu do czasu, przynajmniej po to, by poczuć, jak to dobrze jest przestać być smutnym później. Odpowiednia muzyka po prostu pomaga mi czuć ten smutek silniej i ostatecznie szybciej się go pozbyć.

Muzyka, jako sam w sobie sposób wyrażania emocji, daje mi możliwość wyrażenia wielu różnych uczuć jak złość, smutek, radość, miłość, nienawiść, szczęście... Mogę się identyfikować z jej przesłaniem. Myślę, że każdy potrzebuje własnego sposobu na „odnalezienie” siebie. Muzyka jest jedną z moich najważniejszych dróg do osiągnięcia tego.

Podobne wypracowania do How does music affects human? - Jak muzyka wpływa na człowieka?