Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A small university or a big university? What is better? Essay - Mały czy duży uniwersytet? Co jest lepsze? Rozprawka

essay, school, learning

Attending a big university has advantages and disadvantages. Students try to their best and they want to choose a school with many benefits. Some people prefer to attend a small university. On one hand they have better chances to get a scholarship but on the other – university libraries are smaller and students don't have so many facilities like swimming pools or tennis courts either.

Nevertheless they have a better personal contact with teachers and they can develop good relationship with their professors. It's believed that students attending a big university do not get enough attention. Actually, I agree with that. If a professor has a group of more than one hundred people, he is just not able to appreciate their individual performances and he is not able to devote enough time to every one of them. This is the main reason why smaller universities are usually friendlier to students.

Additionally, it seems worth mentioning that in the bigger university people need to deal with lots of stress. Students are constantly under pressure in order to increase their scores for financial (scholarship) and personal (over ambition) reasons. Unfortunately, it happens that they start to take drugs in order to get better grades.

On the other hand student who attends big universities have better social life. It is very important to enjoy your hobby, play sports and get involved in the campus community. Big universities have plenty to offer. You don't need to go far to find a good (and not expensive) restaurant or cinema. Most universities also offer a variety of clubs and social catering. Some of them also organize festivals and great events for students.

Furthermore, big universities are more competitive and if you graduate, you have better chances to make a brilliant career. In my opinion it is worth to attend a big university in order to increase your chances of getting a dream job.

To conclude, the abovementioned reasons – like f.e. the best professors and prestige – outweigh drawbacks of big universities. However some people may think differently, especially if they appreciate safety and peace of mind. Everyone has their own preferences, but I would prefer to attend a big university.

Tłumaczenie

Studiowanie na dużej uczelni wyższej ma swoje wady i zalety. Młodzież próbuje zrobić wszystko, co może, by wybrać jak najbardziej dogodną dla siebie szkołę. Niektórzy ludzie wolą uczyć się w mniejszych ośrodkach akademickich. Z jednej strony mają lepszy dostęp do stypendiów, z drugiej – biblioteki uniwersyteckie są zdecydowanie mniejsze. Muszą pogodzić się z faktem, że na uczelni może brakować basenu czy kortów tenisowych.

Jednakże to oni mają lepszy kontakt z nauczycielem i mogą rozwijać prawidłową relację uczeń-mistrz. Uważa się, że studenci większych placówek nie otrzymują wystarczającej uwagi od swoich wykładowców. Właściwie zgadzam się z tym. Jeśli profesor ma grupę liczącą więcej niż sto osób, nie jest w stanie docenić ich indywidualnych starań ani poświęcić wystarczającej ilości czasu każdemu z nich To główny powód, dla którego powszechnie uważa się, że to właśnie mniejsze uniwersytety są bardziej przyjazne dla studenta.

Co więcej, należy wspomnieć, że w większych ośrodkach studenci narażeni są na o wiele większy stres. Ciąży na nich presja poprawy wyników – z powodów tak finansowych (stypendium), jak i osobistych (przerost ambicji). Niestety zdarza się, że sięgają wtedy po narkotyki, by poprawić swoje stopnie.

Z drugiej jednak strony student większej uczelni ma bogatsze życie towarzyskie. To bardzo ważne, by móc cieszyć się swoim hobby, uprawiać sporty i włączyć się w życie akademickie kampusu. Duże uniwersytety mają naprawdę wiele do zaoferowania. Nie musisz odchodzić zbyt daleko, by zjeść dobry (choć nie drogi) posiłek czy obejrzeć film w kinie. Większość uczelni oferuje również przeróżne kółka zainteresowań i kluby. Niektóre z nich organizują również festiwale i wydarzenia plenerowe.

Ponadto większe uniwersytety są bardziej kompetentne i cieszą się lepszą renomą. Po ich ukończeniu masz lepsze szanse na zrobienie prawdziwej kariery. Moim zdaniem warto studiować w większym ośrodku po to, by po obronie zwiększyć swoje szanse na pracę w wymarzonym zawodzie.

Na zakończenie chciałabym dodać, że przedstawione wyżej argumenty – takie jak np. najlepsza kadra profesorska i prestiż – przeważają wady dużych uniwersytetów. Jednak niektórzy mogą mieć inne zdanie, zwłaszcza jeśli cenią wartości takie jak bezpieczeństwo i spokój wewnętrzny. Każdy ma prawo do własnych upodobań, ale ja wybrałabym studiowanie na dużym uniwersytecie.

Podobne wypracowania do A small university or a big university? What is better? Essay - Mały czy duży uniwersytet? Co jest lepsze? Rozprawka