Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dangerous accidents: compare and contrast. Description of a picture - Niebezpieczne wypadki: zestaw i porównaj. Opis obrazka

transport, problems, danger, picture, description, accident, picture description

Exemplary answer:

In the first picture, I can see four fire fighters extinguishing a yellow car. The vehicle has been destroyed. A horrible crash must have taken place there. The fire fighters are wearing their uniforms and special equipment to protect them from fire, smoke and gas. There are a few paramedics in the distance, therefore I can assume they were needed. The car is badly demolished, so, I believe, the passengers and the driver must have been severely wounded, if not killed.

In the second picture, I can see a forest burning. Right next to it there is a red fire brigade pickup. There's also a fire fighter. There's a lot of smoke. The fire might have been set or caused by excessive heat. It is very difficult to be controlled and extinguished. The fire brigade are working very hard to minimise the extend of the disaster.

In the third picture, I can see a little boy lying on the grass and holding his knee in his hands. He's screaming because of the pain he's experiencing, I assume. He must have hit his leg while playing outside. He could have tripped and fallen or he hit another child or a hard object. He's certainly suffering. He should be seen by a doctor and he should have the leg x-rayed to exclude or confirm bone fracture.

All of the pictures show hazardous situations in life. First two include fire fighters' work, the last one requires only a doctor. Any of these situations is a threat to life and health. In my opinion, the most dangerous of them is a car crash. It involves innocent people and the force created by a speeding car is lethal. The victims are often trapped in the vehicle that can explode any moment. Additionally, the passengers may be thrown out of the car by the front window, unless they have fastened their seatbelts.

Exemplary instruction:

Describe those three pictures briefly, compare and contrast them (differences/similarities) and then decide which of those situations is the most dangerous in your opinion. Justify your answer.

Tłumaczenie

Przykładowa odpowiedź:

Na pierwszym zdjęciu widzę czterech strażaków gaszących żółty samochód. Pojazd został zniszczony. Okropny wypadek musiał mieć miejsce. Strażacy są w mundurach i mają specjalne urządzenia do ochrony przed pożarem, dymem i gazem. W oddali stoi kilku medyków, więc mogę założyć, że byli potrzebni. Samochód jest mocno zniszczony, więc pasażerowie i kierowcy muszą być ciężko ranni, jeśli nie zginęli

Na drugi obrazku widzę pożar lasu. Tuż obok znajduje się czerwony pickup straży pożarnej. Stoi tu również strażak. Jest dużo dymu. Ogień mógł zostało podłożony lub spowodowany upałami. Jest to bardzo trudne do opanowania i ugaszenia. Straż pożarna pracuje bardzo ciężko, aby zminimalizować rozmiar katastrofy.

Na trzecim widzę małego chłopca leżącego na trawie i trzymającego się za kolano. Krzyczy z powodu bólu, jaki odczuwa. Musiał uderzyć się w nogę podczas gry na zewnątrz. Mógł się potknąć i upadł lub uderzył w inne dziecko lub o twardy przedmiot. Z pewnością cierpi. Powinien zostać obejrzany przez lekarza i powinien mieć prześwietlenie nogi, aby wykluczyć lub potwierdzić złamanie kości.

Wszystkie zdjęcia pokazują sytuacje zagrożenia życia. Dwa pierwsze obejmują działania strażaków, w ostatnim wystarczy tylko lekarz. Każda z tych sytuacji stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. W mojej opinii, najbardziej niebezpieczny z nich jest wypadek samochodowy. Dotyka niewinnych ludzi, a siła wytworzona przez pędzący samochód jest śmiertelna. Ofiary często są uwięzione w pojeździe, który może wybuchnąć w każdej chwili. Ponadto, pasażerowie mogą zostać wyrzuceni z samochodu przez przednią szybę, chyba że zapięli swe pasy.

Przykładowe polecenie:

Pokrótce opisz trzy obrazki, zestaw je i porównaj (różnice/podobieństwa), a następnie zadecyduj, który z zaprezentowanych sytuacji jest twoim zdaniem najgroźniejsza. Odpowiedź uzasadnij.

Podobne wypracowania do Dangerous accidents: compare and contrast. Description of a picture - Niebezpieczne wypadki: zestaw i porównaj. Opis obrazka