Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Growing up in a big city or countryside - what's better for children? Essay - Dorastanie w dużym mieście czy na wsi - co jest lepsze dla dzieci? Rozprawka

Some people live in big cities. Others prefer to build a house in the countryside. What is better for their children? A large city or a cozy village? Don't let appearance deceive you. The answer is not as clear as it seems to be.

There are several advantages of living in the countryside. First of all, children grow up in peace and quiet. They can enjoy long walks every day. They live in a house, not in a block of flats, so they have a lot of room to play inside and outside. If their parents have nothing against it, they can posses as many pets as they want to, including cows, pigs and horses. Children can admire the beauty of nature, wonderful landscapes and they learn how to appreciate wildlife.

In addition, parents are calm and they don't have to worry about their kids. Children feel safe and protected in the countryside. They know their neighbors well and they trust them. Even kids who live in the city, love to visit their peers from villages. It is good for their health, mental and physical development. Children who live in the countryside are more relaxed and have better emotional balance than their peers from the city.

Furthermore, people who live in the countryside aren't exposed to pollution. Children living in the cities are more likely to go down with asthma or other  disease. I would like to call attention to the fact that asthma is a serious chronic lung disease.

On the other hand, public transport may be very unreliable in some areas of a country. For example the journey to school may take an hour or more. Transport improving program should be introduced in Poland and the local council should try to solve this problem.

Childhood spent in the rural idyll may also have some other disadvantages. Especially teenagers may feel alienated from the city life. They usually don't have a sufficient access to facilities such as libraries, cinemas and cultural events. Let alone pubs or discos.

However, I believe that it is better for children to grow up in the countryside. They don't need to experience stress and hustle and bustle of the city life. It is healthier for them to stay away from all noises and pollution.

Tłumaczenie

Niektórzy mieszkają w mieście, inni wolą wybudować dom na wsi. Co jest lepsze dla dziecka? Duże miasto czy przytulna wioska? Nie daj się zwieść pozorom. Odpowiedź nie jest taka oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Jest kilka zalet życia na wsi. Po pierwsze dzieci dorastają w ciszy i spokoju. Mogą cieszyć się długimi spacerami każdego dnia. Mieszkają w domu, a nie w wieżowcu, więc mają mnóstwo miejsca do zabaw – wewnątrz i na zewnątrz. Jeśli ich rodzice nie mają nic przeciwko, mogą posiadać tyle zwierząt, ile tylko ze chcą łącznie z krowami, świnkami i końmi. Dzieciaki mogą podziwiać piękno natury, cudowne krajobrazy i nauczyć się, jak wielką wartość przedstawia środowisko naturalne.

Dodatkowo, rodzice są spokojni i nie muszą zamartwiać się o swoje pociechy, które czują się bezpieczne. Znają wszystkich sąsiadów i ufają im. Nawet dzieci mieszkające na co dzień w mieście, uwielbiają odwiedzać swoich rówieśników z mniejszych miejscowości.

Co więcej, ludzie zamieszkujący wsie, nie są narażeni na zanieczyszczenia. Dla dzieci, które żyją w dużych miastach, jest większe prawdopodobieństwo, że zapadną na astmę i jakieś inne choroby. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że astma jest poważną, chroniczną wadą płuc.

Z drugiej strony, transport publiczny we wsiach jest bardzo wątpliwej jakości. W niektórych rejonach droga do szkoły może zabrać dziecku godzinę i więcej. W Polsce powinno się wprowadzić reformy poprawiające jakość transportu i lokalne samorządy powinny poszukać odpowiednich rozwiązań.

Dzieciństwo spędzone w wiejskiej idylli ma również inne wady. Zwłaszcza nastolatki mogą czuć się odizolowane i wykluczone z życia społecznego. Nie mają bowiem wystarczającego dostępu do takich udogodnień jak biblioteki, kina czy wydarzenia kulturalne. Nie mówiąc już o pubach i dyskotekach.

Mimo to uważam, że lepiej, gdy dzieci dorastają na wsi. Tym samym unikają stresu i gwaru miejskiego życia. Lepiej dla nich, by trzymały się z daleka od hałasu i zanieczyszczeń.

Podobne wypracowania do Growing up in a big city or countryside - what's better for children? Essay - Dorastanie w dużym mieście czy na wsi - co jest lepsze dla dzieci? Rozprawka