Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Following news - do we need newspapers, TV and radio at the same time? - Śledzenie wiadomości - czy potrzebujemy jednocześnie gazet, telewizji i radia?

Nowadays we have a really satisfying access to all kinds of information, above all we have many different sources supplying us with the news. Newspapers, radio and television are, apart from the Internet, the most common. But I hold a view we do not necessarily need all of them at the same time, unless we are obsessive with following news.

Of course it is worth knowing what is happening in our country and in the world. Mass media help us to form our opinions and to make important decisions related to our lives, for example as it comes to presidential election. However, I believe that one or two sources of information is enough. In fact, the news presented in press, on radio and on TV are, if not the same, really similar. If something crucial happens, the piece of the news appears immediately in all the media. However, it is good to compare 'the same' piece of information from two different sources.

Anyway, we usually do not spend all day getting to know what has just happened in the world. In order to use all the three media at the same time, we would need a lot of time, which we usually do not have. For example, watching television takes up a lot of time. Listening to the radio is better in this respect, because we can do some other things while we are listening. What is more, using media, we spend not only our time, but our money too. Of course it is not a problem if we have a lot of money, but I think that we still could spend them on different, more interesting things. I find buying a newspaper every day a waste of money.

In fact, I do not own a TV, I do not listen to the radio and I do not buy newspapers either. I just do not need them and I can live without them. I do not waste my time sitting in front of the TV like I used to. However, I am interested in what is happening in my country and around the world, so I use the Internet. It actually merges radio, television and newspapers into one, and is much more accessible for me. In conclusion, I think that everyone should choose the source of information which is the most convenient for them.

Tłumaczenie

Obecnie mamy naprawdę satysfakcjonujący dostęp do wszelkiego rodzaju informacji, przede wszystkim mamy wiele źródeł, które zaopatrzają nas w newsy. Gazety, radio i telewizja są, poza Internetem, najbardziej powszechnymi z nich. Ale ja reprezentuję pogląd, że nie potrzebujemy koniecznie wszystkich ich naraz, chyba że mamy obsesję na punkcie śledzenia informacji.

Oczywiście warto jest wiedzieć, co się dzieje w naszym kraju i na świecie. Środki masowego przekazu pomagają nam kształtować opinie i podejmować ważne decyzje odnoszące się do naszego życia, na przykład w przypadku wyborów prezydenckich. Ale sądzę, że jedno czy dwa źródła informacji wystarczą. Tak naprawdę w prasie, w radiu i w telewizji prezentowane są, jeśli nie te same, to bardzo podobne wiadomości. Gdy zdarzy się coś ważnego, wiadomość o tym pojawia się natychmiast we wszystkich mediach. Jednakże warto porównywać te same informacje z dwu różnych źródeł.

W każdym razie, zwykle nie spędzamy całego dnia na dowiadywaniu się o tym, co właśnie wydarzyło się na świecie. Żeby korzystać ze wszystkich trzech środków naraz, potrzebowalibyśmy dużo czasu, którego zwykle nie mamy. Na przykład oglądanie telewizji pochłania sporo czasu. Słuchanie radia jest lepsze pod tym względem, ponieważ podczas słuchania można robić jeszcze inne rzeczy. Co więcej, korzystając ze środków masowego przekazu, tracimy nie tylko czas, ale i pieniądze. Oczywiście nie jest to problemem, jeśli mamy dużo pieniędzy, ale wciąż myślę, że moglibyśmy je wydawać na inne, bardziej interesujące rzeczy. Kupowanie każdego dnia gazety jest moim zdaniem marnowaniem pieniędzy.

Tak naprawdę nie mam telewizora, nie słucham radia i także nie czytam gazet. Po prostu ich nie potrzebuję i mogę bez nich żyć. Nie marnuję czasu siedząc przed telewizorem, jak to bywało wcześniej. Jednak interesuje mnie, co się dzieje w moim kraju i na świecie, zatem korzystam z Internetu, który właściwie łączy radio, telewizję i gazety w jednym, i jest dużo łatwiej dostępny dla mnie. Podsumowując, myślę, że każdy powinien wybrać takie źródło informacji, jakie jest dla niego najdogodniejsze.

Podobne wypracowania do Following news - do we need newspapers, TV and radio at the same time? - Śledzenie wiadomości - czy potrzebujemy jednocześnie gazet, telewizji i radia?