Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a film character - Opis bohatera filmowego

My favourite film character is Prot, the main character of Iain Softley's film „K-PAX”, performed by Kevin Spacey. Prot is a patient of a mental hospital who claims to be a visitor from a far away planet called K-PAX. What's strange, his unusual abilities seem to confirm it, like for example oversensitivity to sunlight (the reason why Prot always wears sunglasses), the ability to see in ultraviolet or the skill to communicate with animals. His outstanding intelligence and extraordinary astronomical knowledge seem to corroborate his extraterrestial origins too – he is able to render a picture of the astral constellation seen from the planet he claims to come from and the picture turns out to reflect the same constellation seen from the Earth. The way Prot appears in the world also can prove his alien origins – at the beginning of the film Prot is shown to appear literally from nothingness at the railway station. He claims that he came to the Earth on a beam of light.

Prot is uncommonly easy-going, relaxed, understanding and calm. He is fascinated with the nature and contemptuous towards human social structures like family, maternity, religion, state and law. He claims that there are no such things on his planet, and that's why all the creatures are happy, just living in peace with nature. Anyway, he is very friendly towards people themselves and turns out to have a very positive influence on them. Being one of the patients, he makes many other patients recover. All the patients believe, that Prot is really an alien. He announces that one day he will have to come back to K-PAX and promises to choose one of the patients to come with him. So the patients start to do their best to be chosen. Prot even fixes the relations in his doctor's marriage and makes the doctor, who used to be just a formalist not really listening to his patients, become truly engaged in his work.

However, the doctor maintains that Prot's alien identity is in fact a mask, an attempt to erase some of the traumatic events from his past. He finally discovers that Prot used to be a man called Robert Porter, whose wife and daughter were brutally murdered. The doctor wants to treat Prot by hypnosis, but the day Prot had announced he would have to leave, he is found lying on the floor in a catatonic state with his sunglasses left. One of the patients disappears too. All the other patients unanimously claim that the catatonic man is not Prot, although he looks the same. So it seems as if he really was an alien, who came back to his planet after all and took the chosen one with him, as he had promised.

Tłumaczenie

Moim ulubionym bohaterem filmowym jest Prot, główna postać filmu Iaina Softleya pt. „K-PAX”, grany przez Kevina Spaceya. Prot jest pacjentem szpitala psychiatrycznego, który twierdzi, że jest przybyszem z odległej planety zwanej K-PAX. Co dziwne, jego niezwykłe umiejętności zdają się to potwierdzać, jak na przykład nadwrażliwość na światło słoneczne (powód, dla którego Prot zawsze nosi okulary przeciwsłoneczne), umiejętność widzenia w ultrafiolecie lub zdolność porozumiewania się ze zwierzętami. Jego nieprzeciętna inteligencja i nadzwyczajna wiedza astronomiczna także zdają się potwierdzać jego pozaziemskie pochodzenie – potrafi odtworzyć obraz konstelacji widzianej z planety, z której twierdzi, że pochodzi, a obraz ten okazuje się odzwierciedlać tę samą konstelację widzianą z Ziemi. Sposób, w jaki Prot pojawia się na świecie, także może dowodzić jego kosmicznego pochodzenia – na początku filmu ukazany jest Prot, który pojawia się dosłownie z nicości na dworcu kolejowym. Twierdzi on, że przybył na Ziemię na promieniu światła.

Prot jest niezwykle wyluzowany, zrelaksowany, wyrozumiały i spokojny. Jest zafascynowany przyrodą i pełen pogardy wobec ludzkich struktur społecznych takich jak rodzina, macierzyństwo, religia, państwo i prawo. Twierdzi, że na jego planecie nie ma takich rzeczy i to dlatego wszystkie istoty są tam szczęśliwe, po prostu żyjąc w pokoju z naturą. W każdym razie jest bardzo przyjazny w stosunku do samych ludzi i okazuje się mieć na nich bardzo pozytywny wpływ. Będąc jednym z pacjentów szpitala psychiatrycznego, sprawia, że wielu innych pacjentów wraca do zdrowia. Wszyscy pacjenci wierzą, że Prot naprawdę jest kosmitą. Zapowiada on, że pewnego dnia będzie musiał powrócić na K-PAX i obiecuje wybrać jednego z pacjentów, i zabrać go ze sobą, więc wszyscy pacjenci zaczynają dawać z siebie wszystko, by zostać wybranymi. Prot naprawia nawet relacje w małżeństwie swojego lekarza i sprawia, że  lekarz wcześniej będący formalistą tak naprawdę nie słuchającym swoich pacjentów, staje się szczerze angażować w swoją pracę.

Jednakże doktor utrzymuje, że osobowość Prota jako kosmity jest tak naprawdę maską, próbą wymazania jakichś traumatycznych wydarzeń z jego przeszłości. Ostatecznie odkrywa, że Prot był mężczyzną zwanym Robertem Porterem, którego żona i córka zostały brutalnie zamordowane. Lekarz chce leczyć Prota hipnozą, ale w dniu, na który Prot zapowiadał swoje odejście, zostaje znaleziony leżąc na podłodze w stanie katatonicznym, z pozostawionymi okularami. Znika także jedna z pacjentek. Wszyscy inni pacjenci jednomyślnie twierdzą, że katatoniczny mężczyzna to nie Prot, mimo że wygląda tak samo. Zatem wydaje się, że był on naprawdę kosmitą, który powrócił mimo wszystko na swoją planetę i zabrał ze sobą wybraną osobę, tak, jak obiecał.

Podobne wypracowania do Description of a film character - Opis bohatera filmowego