Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powstanie kościuszkowskie - kalendarium

24 marca 1794 rok – ogłoszenie aktu powstania w Krakowie (opuszczonym przez wojska rosyjskie) i wyruszenie korpusu Kościuszki w kierunku Kielc.
4 kwietnia 1794 rok – zwycięska bitwa pod Racławicami wojsk dowodzonych przez Kościuszkę nad rosyjską armią pod dowództwem generała majora Aleksandra Tormasowa.
6 kwietnia 1794 rok – Kościuszko zakłada obóz pod Bosutowem, tego dnia województwo ruskie przystępuje do powstania.
7 kwietnia 1794 rok – do Krakowa zostaje przyprowadzonych 12 armat rosyjskich zdobytych w bitwie pod Racławicami.
8 kwietnia 1794 rok – Bartosz Głowacki zostaje mianowany przez Kościuszkę na chorążego regimentu grenadierów chłopskich.
16 kwietnia 1794 rok – na Żmudzi w Szawlach zostaje ogłoszony akt powstania Wielkiego Księstwa Litewskiego.

17 kwietnia 1794 rok – wybuch insurekcji warszawskiej.
19 kwietnia 1794 rok – utworzenie Rady Zastępczej Tymczasowej w Warszawie.
23 kwietnia 1794 rok – wybuch insurekcji w Wilnie.
24 kwietnia 1794 rok – powstanie klubu jakobinów polskich w Warszawie oraz powstanie Rady Najwyższej Rządowej Litewskiej w Wilnie.
25 kwietnia 1794 rok – powieszenie w Wilnie hetman wielkiego litewskiego Szymona Kossakowskiego.
30 kwietnia 1794 rok – szlachta sandomierska przyłącza się do powstania.
3 maja 1794 rok – mianowanie generała Jakuba Jasińskiego naczelnym komendantem wojska litewskiego przez Radę Najwyższą Rządową Litewską. Nikołaj Repnin zostaje mianowany przez carycę Katarzynę II naczelnym wodzem wojsk rosyjskich posłanych do stłumienia powstania.
5 maja 1794 rok – Kościuszko zakłada obóz pod Połańcem, gdzie dochodzi do walk pomiędzy Polakami i Rosjanami.
7 maja 1794 rok – wydanie uniwersału połanieckiego przez Kościuszkę (czyli stawienie się m.in. w sprawie chłopskiej).

8 maja 1794 rok – dochodzi do rozruchów pospólstwa.
9 maja 1794 rok – przywódcy Targowicy zostają publicznie powieszeni w Warszawie (biskup inflancki Józef Kossakowski, hetman polny litewski Józef Zabiełło, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz, hetman wielki koronny Piotr Ożarowski).
10 maja 1794 rok – powstanie rządu powstańczego czyli Rady Najwyższej Narodowej.
16 maja 1794 rok – Prusy pod wodzą Fryderyka Wilhelma II przystępują do tłumienia powstania.
19 maja 1794 rok – Kościuszko na czele swych wojsk rusza w pogoń za wycofującym się Denisowem i jego armią rosyjską.
6 czerwca 1794 rok – bitwa wojsk polskich z połączoną armią rosyjsko-pruską; ginie około 2.000 Polaków, w tym Józef Wodzicki i Jan Grochowski, śmiertelnie ranny zostaje Bartosz Głowacki. Rany odnosi również sam Kościuszko, jego armia wycofuje się.
15 czerwca 1794 rok – wojska pruskie zajmują Kraków.
27 czerwca 1794 rok – Kurlandia ogłasza przystąpienie do insurekcji, cesarz Józef II zarządza wstąpienie armii austriackiej na tereny Rzeczypospolitej.

28 czerwca 1794 rok – kolejne pokazowe wieszanie zdrajców ojczyzny – pozostałych przywódców Targowicy i zdrajców (poseł do Turcji Karol Boscamp-Lasopolskim, instygator koronny Mateusz Roguski, biskup wileński Ignacy Massalski adwokat Michał Wulfers, szambelan Stefan Grabowski, kasztelan przemyski Antoni Czetwertyński, szpieg rosyjski Marceli Piętka, instygator sądów kryminalnych Józef Majewski).
30 czerwca 1794 rok – na tereny województw krakowskiego, lubelskiego oraz sandomierskiego wkraczają wojska austriackie.
7 lipca 1794 rok – wojska austriackie zajmują Lublin.
10-20 lipca 1794 rok – oblężenie Wilna przez korpus rosyjski z początkowymi sukcesami najeźdźcy, który postanowił wycofać się na wieść o zbliżających się posiłkach polskich.

13 lipca-6 września 1794 rok – oblężenie Warszawy przez wojska rosyjskie i pruskie.
27 lipca 1794 rok – wojska pruskie zdobywają warszawską Wolę.
2 sierpnia 1794 rok – bitwa pod Słonimem wygrana przez dywizję Karola Sierakowskiego, porażka wojsk rosyjskich.
11 sierpnia 1794 rok – samobójstwo prymasa Michała Poniatowskiego obawiającego się procesu o zdradę.
12 sierpnia 1794 rok – kapitulacja Wilna.
19-23 sierpnia 1794 rok – utworzenie przez Kościuszkę Sądu Kryminalnego Wojskowego i ustanowienie jego prezesem Józefa Zajączka.
21 sierpnia 1794 rok – Wielkopolska ogłasza przystąpienie do insurekcji.
25 sierpnia 1794 rok – po zaciętych walkach wojsko pruskie ulega zmniejszeniu o połowę (osiągając stan 18.000 żołnierzy), po czym wycofuje się z 5 na 6 września z oblężenia Warszawy i odchodzi do Wielkopolski.

6 września 1794 rok – wojska pruskie i rosyjskie rezygnują z nieudanego oblężenia Warszawy.
11 września 1794 rok – biskup chełmski Wojciech Skarszewski zostaje skazany na śmierć przez Sąd Kryminalny Wojskowy.
13 września 1794 rok – zmiana wyroku na biskupie chełmskim Wojciechu Skarszewskim przez Kościuszkę na dożywotnie więzienie.
17 września 1794 rok – bitwa pod Krupczycami, w której dywizja Karola Sierakowskiego ponosi klęskę w starciu z korpusem generała Aleksandra Suworowa (to otwiera dla Rosjan drogę na Brześć).
18 września 1794 rok – zmiana pospolitego ruszenia przez Radę Najwyższą Narodową na pobór jednego rekruta z dziesięciu domów oraz jednego konia z pięćdziesięciu domów.
19 września 1794 rok – bitwa pod Terespolem, w której generał Suworow ponownie zwycięża nad wojskami Sierakowskiego.
25 września 1794 rok – generał Jan Henryk Dąbrowski wkracza do Gniezna.
30 września 1794 rok – bitwa pod Łabiszynem, w której generał Jan Henryk Dąbrowski zwyciężył nad wojskami pruskimi.
2 października 1794 rok – Bydgoszcz zostaje zdobyta przez generała Dąbrowskiego.
9-10 października 1794 rok – koncentracja wojsk powstańczych na Podzamczu.
10 października 1794 rok – bitwa pod Maciejowicami, w której ranny zostaje sam Kościuszko, który zarazem dostaje się do niewoli rosyjskiej (zostaje on uwięziony w twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu).

12 października 1794 rok – Rada Najwyższa Narodowa obiera na stanowisko naczelnika powstania Tomasza Wawrzeckiego.
14 października 1794 rok – generał Jan Henryk Dąbrowski rozpoczyna odwrót z Wielkopolski.
16 października 1794 rok – zaprzysiężenie w Warszawie Tomasza Wawrzeckiego jako Najwyższego Naczelnika Powstania.
19 października 1794 rok – powołanie Rady Wojennej przez Radę Najwyższą Narodową na wniosek Tomasza Wawrzeckiego.
22 października 1794 rok – korpus generała Dąbrowskiego wciąż się wycofuje, przekracza Bzurę i zatrzymuje się w Brochowie.
4 listopada 1794 rok – wojska pod wodzą Suworowa i Fersena kierują się na Warszawę, po czym zdobywają Pragę i dokonują na jej mieszkańcach rzezi. Wojska Pruskie zajmują Ostrołękę.
8 listopada 1794 rok – Tomasz Wawrzecki opuszcza Warszawę, wojska austriackie zajmują Radom.
9 listopada 1794 rok – uroczyste wkroczenie wojsk rosyjskich do Warszawy.
16 listopada 1794 rok – naczelnik Tomasz Wawrzecki decyduje się na ostateczne rozwiązanie oddziałów powstańczych, po czym dokonuje aktu kapitulacji przed Suworowem.

Podobne wypracowania do Powstanie kościuszkowskie - kalendarium