Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Państwo - pojęcie i funkcje państwa. Państwo jako podstawowa forma zorganizowania społeczeństw

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Państwo prawa. Państwo policyjne. Silne państwo. To hasła, z którymi spotykamy się niemal na co dzień, przeglądając gazety lub słuchając politycznej agitacji.

Czym jest państwo? Najogólniej, formą organizacji społeczeństwa – polityczną (a więc rządzoną w określony sposób), suwerenną (niezależną od innych państw), terytorialną (ograniczoną do określonego obszaru) i obligatoryjną (należenie do danej społeczności pociąga za sobą przynależność państwową). Zasady sprawowania władzy, wzajemne zależności między organami państwa, wynikające z obowiązującego prawa, tworzą ustrój polityczny, będący podstawą funkcjonowania państwa.

Wykształcenie się takiej formy organizacji wiążę się z realizowaniem przez państwo określonych funkcji, teoretycznie korzystnych dla społeczności. Można je podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

Funkcje zewnętrzne sprowadzają się do obrony suwerenności państwa, czyli obrony jego granic i obywateli przed wrogimi działaniami zbrojnymi innych państw, oraz nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z innymi państwami.

Funkcje wewnętrzne dzielą się na konserwatywne: prawodawcze (odpowiednie organy i aparaty tworzą prawo i dbają o jego egzekwowanie), porządkowe (państwo dba o ład i porządek,...

Podobne wypracowania