Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Living in a multicultural society - advantages and disadvantages. Essay - Życie w społeczeństwie wielokulturowym - zalety i wady. Rozprawka

Nowadays the number of multicultural countries over the world keeps growing. What it is like to live there? Does it have more good or bad sides?

First of all, living in a society that consists of numerous cultures mixture may be an appealing experience. It can teach the inhabitants much tolerance for other ethnicities and customs. Also one may gain an opportunity to broaden one's mind and learn foreign languages, often the rare ones. This may result in better job offers for that particular person. Additionally, getting to know about new traditions and customs raises one's awareness regarding world's issues. Moreover this information might come in handy when travelling abroad, as one already knows how to behave in order not to hurt or offend the natives. New experience and broad knowledge is always a desirable feature.

Nevertheless many ethnicities in one country may also bring several disadvantages. Numerous misunderstandings or even complete lack of understanding for the minority can lead to serious domestic conflicts. In addition one should never forget that multiple cultures come with many religions and races. This may cause various intolerant or even aggressive behaviours towards the alternative ethnicity. What is more a growing minority may bring on several internal complications as the Basques in Spain did. This may effect in disintegration of the nation and inner chaos in the country.

In conclusion, living in a multicultural society has both good and bad sides. Nonetheless creation of such countries is unavoidable. One should accept the disadvantages and gain from advantages.

Tłumaczenie

W dzisiejszych czasach liczba wielokulturowych państw ciągle rośnie. Jak się tam żyje? Czy ma to więcej zalet czy wad?

Po pierwsze, życie w społeczeństwie składającym się z wielu kultur może być interesującym przeżyciem. Może nauczyć obywateli dużej tolerancji w stosunku do innych kultur i zwyczajów. Można także zyskać okazję do tego, by poszerzyć własne horyzonty i nauczyć się języków, często tych rzadkich. Może to skutkować lepszymi ofertami pracy dla takiej osoby. Dodatkowo, ucząc się o nowych tradycjach i zwyczajach, podnoszona jest świadomość na temat problemów świata. Co więcej, może się to przydać podczas zagranicznych podróży, gdyż od razu wie się, jak należy się zachować, by nie skrzywdzić lub nie obrazić innych narodowości. Nowe doświadczenia i poszerzanie wiedzy to zawsze pożądane cechy.

Jednakowoż, obecność dużej ilości kultur w jednym kraju może mieć też swoje wady. Wiele nieporozumień lub kompletny brak zrozumienia mniejszości może prowadzić do ostrych wewnętrznych konfliktów. W dodatku nie można zapominać, że wiele kultur to liczne religie i rasy. Może to powodować różne nietolerancyjne, a nawet agresywne zachowania wobec alternatywnej grupy etnicznej. Co więcej, rosnąca mniejszość może wprowadzić kilka komplikacji, tak jak stało się to w przypadku Basków w Hiszpanii. Z kolei ten fakt może skutkować podziałem społeczeństwa i wewnętrznym chaosem w państwie.

Konkludując, życie w społeczeństwie wielokulturowym ma zarówno dobre, jak i złe strony. Niemniej powstawanie takich państw jest nieuniknione. Powinno się akceptować wady tego procesu i czerpać z jego zalet.

Podobne wypracowania do Living in a multicultural society - advantages and disadvantages. Essay - Życie w społeczeństwie wielokulturowym - zalety i wady. Rozprawka