Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Story about a family - Opowiadanie o rodzinie

The thought of the fact that I was adopted kept bothering me ever since I learnt about it. I kept asking myself why my biological mother didn't want me. Or maybe she died and that's why I was raised by someone else? But then what about my dad? I decided to find out the truth.

The first thing to do was to ask my parents. And so I did. They told me that my mom died while giving me birth. My dad used to be a friend of my parents. He couldn’t raise me on his own. And according to what I learnt he couldn’t look at me without thinking that I'm the reason why my mom died. It was depressing. And since Jen and Tom weren't able to have children, they offered to raise me. 'Where's my biological dad then?' – I wanted to know. 'Well, you see, after Jodie's death, Antony got depressed. He… he started to drink. We didn’t want him to hurt you. He was aggressive when he was drunk…' – they started to explain. I started to cry. 'We limited his contact with you. And after 2 years, he got liver cirrhosis and soon died of it. We keep visiting his grave. >Uncle Tony<, remember?'.

Yes, I did remember. I never realized he was my father. I left to visit his grave. He was buried with my mum. I sat by the tomb and cried. Suddenly I heard someone coming. By my parents' grave there was a young man. I had the feeling I've already met him somewhere. 'Who are you?' – I asked. 'Well, who are you?' – he asked. 'I'm sitting by my parents' grave, what do you want here?' – I wasn’t polite. 'Weird. I thought I was standing by MY parents' grave' – the young man said. That's when Jen and Tom came. 'Oh! So now you know! We wanted to tell you but you left so quickly!' – they said. 'Know what?' – the young man and I asked. 'You don't? Look at yourselves. You're siblings. Andre, this is Anna. Anna, this is your brother Andre'.

The young man looked at me with curiosity and then turned to Jen and Tom. He started speaking really fast and loud: 'Why haven’t you ever told me?! Why did you let me to move away from my sister? Why did you take only her, not both of us? Why'. Tom looked to the ground and so did Jen. I stood up and said in a calm voice: 'Forget it. You won't turn the clock back. Let's go and talk. Come, I know a nice café not far away from here'. Andre followed me and we talked for hours. I decided to make Jen and Tom let Andre move in with us at least for a while. That was definitely the day that changed my life.

Tłumaczenie

Myśl o fakcie, że byłam adoptowana, nie dawała mi spokoju, odkąd tylko się o tym dowiedziałam. Ciągle pytałam się siebie, czemu biologiczna matka mnie nie chciała. A może umarła i to dlatego byłam wychowana przez kogoś innego? Ale w takim razie, co z moim tatą? Postanowiłam dowiedzieć się prawdy. Pierwszą rzeczą było zapytać rodziców. I tak zrobiłam. Powiedzieli mi, że moja mama zmarła przy porodzie. Tata był ich przyjacielem. Nie mógł mnie sam wychowywać. I zgodnie z tym, czego się dowiedziałam, nie mógł na mnie patrzeć bez myśli, że jestem powodem śmierci mojej mamy. To było przygnębiające. A skoro Jen i Tom nie mogli mieć dzieci, zaoferowali, że mnie wychowają. „Gdzie jest zatem mój biologiczny ojciec?” – chciałam wiedzieć. „Cóż, widzisz, po śmierci Jodie, Antony wpadł w depresję. On... zaczął pić. Nie chcieliśmy, żeby Cię skrzywdził. Był agresywny po alkoholu...” – zaczęli wyjaśnienia. Zaczęłam płakać. „Ograniczyliśmy jego kontakty z Tobą. A po dwóch latach nabawił się marskości wątroby i zmarł na to. Odwiedzamy jego grób. <<Wujek Tony>>, pamiętasz?”.

Tak, pamiętałam. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że to mój ojciec. Wybiegłam, by odwiedzić jego grób. Pochowany był razem z mamą. Siedziałam przy grobie i płakałam. Nagle usłyszałam, że ktoś nadchodzi. Przy grobie moich rodziców stał młody chłopak. Miałam wrażenie, że już go skądś znam. „Kim jesteś?” – zapytałam. „Cóż, kim ty jesteś?” – spytał. „Siedzę przy grobie rodziców, czego tu chcesz?” – nie byłam miła. „Dziwne. Myślałem, że to ja stoję nad grobem rodziców” – powiedział. Wtedy nadeszli Jen i Tom. „Och, więc już wiecie! Chcieliśmy ci powiedzieć, ale wyszłaś tak szybko!” – powiedzieli. „Wiemy co?” – zapytaliśmy oboje. „Nie wiecie? Spójrzcie na siebie. Jesteście rodzeństwem. Andre, to Anna. Anno, to twój brat Andre”.

Młodzieniec spojrzał na mnie z zaciekawieniem, po czym odwrócił się do Jen i Toma. Zaczął mówić szybko i głośno: „Dlaczego mi nigdy nie powiedzieliście?! Czemu pozwoliliście mi wyprowadzić się z dala od siostry? Czemu wzięliście ją, a nie nas oboje? Dlaczego?”. Tom patrzył w ziemię i Jen też. Wstałam, powiedziałam spokojnym głosem: „Zapomnij. Nie cofniesz czasu. Chodź, pogadamy. No chodź, znam niedaleko fajną kawiarnię”. Andre poszedł za mną i rozmawialiśmy godzinami. Zdecydowałam zmusić Jen i Toma, by pozwolili Andre zamieszkać z nami choć na chwilę. To zdecydowanie był dzień, który zmienił moje życie.

TAGI: story family

Podobne wypracowania do Story about a family - Opowiadanie o rodzinie