Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Organic or genetically modified food? Advantages and disadvantages of both - Organiczna czy genetycznie modyfikowana żywność? Zalety i wady obydwu

Genetically modified food has been causing controversies since it was introduced' In this essay I am going to think about its advantages and disadvantages.

First of all, genetically modified plants are immune to weeds and pests. They don't have to be treated with pesticides or herbicides which are toxic to people. Plants can also be genetically modified in order to become immune to herbicides themselves and they are not damaged while getting rid of weeds. Secondly, they are modified in order to live longer so we can keep them in fridge without being afraid they would rot soon. Thirdly, plants which are immune to the infections, pests and are able to adjust to any climate, improve the efficiency of agriculture and mean less costs for producers. Plants can also be modified in order to improve their taste.

However, genetically modified food turns out to be harmful to people. For example, plants modified to be immune to pests produce a compound which is said to be toxic for people. What is more, this compound cumulates in people's organisms. Also, genetically modified plants do not require less plant protection chemicals as they were supposed to. Weeds immunize themselves so farmers have to use even more herbicides then, which obviously is not good for plants. Last, but not least, we are not able to predict, what effect such experimenting on nature can cause and perhaps we will have to wait a few years to see it. The results can be either good or bad, but I hope we won't regret interfering with nature.

On the other hand there is organic food which is grown in natural circumstances, without any genetic or chemical interference. Organic food is, without any doubt, much healthier. We don't have to be afraid about the consequences of its consumption. But the big disadvantage of organic food is that it is much more expensive in production, what makes it also much more expensive to buy. I guess this is the main reason of the low popularity of organic food.

My personal attitude towards genetically modified food is not really positive. I am rather sceptic as it come to interfering with nature and I am a bit afraid of its, yet unknown, consequences. I would surely eat organic food, if only I could afford it.

Tłumaczenie

Żywność modyfikowana genetycznie budzi kontrowersje, odkąd ją wprowadzono. W tym eseju zastanowię się nad jej zaletami i wadami.

Po pierwsze, rośliny modyfikowane genetycznie są odporne na chwasty i szkodniki. Nie muszą być traktowane pestycydami lub środkami chwastobójczymi, które są toksyczne dla ludzi. Rośliny mogą być też tak zmodyfikowane genetycznie po to, by być odporne na same herbicydy, zatem nie ulegają uszkodzeniu podczas usuwania chwastów. Po drugie, są modyfikowane tak, by żyć dłużej, więc możemy trzymać je w lodówce bez obaw, że niebawem się zepsują. Po trzecie, rośliny odporne na infekcje, szkodniki i będące w stanie dostosować się do jakiegokolwiek klimatu, poprawiają wydajność rolnictwa i powodują mniejsze koszty dla producentów. Rośliny mogą także być modyfikowane dla poprawy smaku.

Jednakże żywność genetycznie modyfikowana okazała się być szkodliwą dla ludzi. Na przykład rośliny modyfikowane tak, by być odporne na szkodniki, produkują związek chemiczny, który uważany jest za toksyczny dla ludzi. Co więcej, związek ten kumuluje się w ludzkich organizmach. Rośliny genetycznie modyfikowane nie wymagają wcale mniejszej ilości chemicznych środków dla ochrony roślin, jak to zakładano. Chwasty uodparniają się, więc rolnicy muszą stosować wtedy nawet więcej herbicydów, co nie jest dobre dla roślin uprawnych. I wreszcie – nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki efekt spowodować może takie eksperymentowanie na naturze i być może będziemy musieli poczekać jeszcze parę lat, by się przekonać. Rezultaty mogą być albo dobre, albo złe, ale mam nadzieję, że nie będziemy żałować ingerencji w naturę.

Po drugiej stronie mamy żywność organiczną, która hodowana jest w naturalnych warunkach, bez jakiejkolwiek ingerencji genetycznej czy chemicznej. Żywność organiczna jest bez wątpienia dużo zdrowsza. Nie musimy obawiać się przyszłych konsekwencji spożywania jej. Jednak jej wielkim minusem jest to, że jest ona dużo droższa w produkcji, co czyni ją także dużo droższą do kupienia. Myślę, że to jest główna przyczyna małej popularności żywności organicznej.

Moje osobiste stanowisko wobec żywności genetycznie modyfikowanej raczej nie jest pozytywne. Jestem sceptyczna wobec ingerowania w naturę i nieco się obawiam jeszcze nieznanych konsekwencji tego. Spożywałabym żywność organiczną, gdybym tylko mogła sobie na nią pozwolić.

Podobne wypracowania do Organic or genetically modified food? Advantages and disadvantages of both - Organiczna czy genetycznie modyfikowana żywność? Zalety i wady obydwu