Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A visit in a travel agency - a complaint about a trip (short statement) - Wizyta w biurze podróży - reklamacja wycieczki (krótka wypowiedź)

Good morning, Sir. I came here to express my indignation at your travel agency. I just came back from a trip to Egypt I bought from you. Sadly, I found many inconsistencies of the details in comparison to the leaflet I was given before the departure.

First of all, the trip did not last fourteen days as stated but only twelve as we lost a day at the beginning and the end arriving and departing. Secondly, I was told we would travel in the first class, so imagine my surprise when I found out our seats were in second class. Incredible as it may seem this is not all that did not come up to my expectations.

A subject of my outrage is also the hotel we were staying in. The leaflet stated it would be a four-star hotel in the centre of Luxor whereas we were brought to a shabby hostel somewhere outside the city. What I find particularly irritating is the fact that the employees of your agency seemed to be deaf to our complaints and would not explain the inconsistencies. Furthermore, not only the was the hotel dreadful but also we were made to pay for the food, regardless of the fact that it was supposed to be included in the price of the trip.

No, Sir, I cannot agree with what you are saying. I have read the contract carefully before signing. The terms were stated clearly and they obviously were not what I saw back in Egypt. Here is a copy of what I signed, please find the terms and compare it with what you keep trying to convince me to believe in.

As the offer I paid for was not the one your company has provided to me, I demand a full refund of the price I paid the Aberdeen Sunny Travels. Should you not fulfil my wish, I shall not hesitate to sue your company for a compensation for the ruined vacation. Thank you for listening to me.

Tłumaczenie

Dzień dobry Panu. Przyszedłem tu, by wyrazić swoje oburzenie na Państwa biuro podróży. Właśnie wróciłem z wycieczki do Egiptu, którą u państwa wykupiłem. Niestety, znalazłem wiele niezgodnych detali w porównaniu z ulotką, którą wręczonymi przed wyjazdem.

Po pierwsze, wycieczka nie trwała 14 dni, jak miało być, ale jedynie 12, gdyż straciliśmy po jednym dniu na początku i końcu na przylot i wylot. Po drugie, zostałem poinformowany, że podróżować będziemy pierwszą klasą, więc proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy zorientowałem się, że nasze miejsca są w drugiej klasie. Może wydawać się to niewiarygodne, ale to nie wszystko, co nie sprostało moim oczekiwaniom.

Przedmiotem mojego silnego oburzenia jest także hotel, w którym mieszkaliśmy. Ulotka mówiła, że będzie to 4-gwiazdkowy hotel w centrum Luxoru, podczas gdy zostaliśmy przywiezieni do obskurnego hotelu gdzieś poza miastem. Co mnie szczególnie zirytowało, to fakt, że pracownicy Państwa biura wydawali się pozostawać głuchymi na nasze narzekanie i nie chcieli wyjaśnić niezgodności. Ponadto hotel był nie tylko obskurny, ale też zostaliśmy zmuszeni do płacenia za jedzenie, bez względu na fakt, że miało ono być wliczone w cenę wycieczki.

Nie, proszę pana, nie mogę zgodzić się z Pańskimi argumentami. Przeczytałem umowę dokładnie przed jej podpisaniem. Warunki zostały ukazane jasno i zdecydowanie nie były takie, jak te zastane w Egipcie. Oto kopia umowy, którą podpisałem, proszę znaleźć warunki i porównać je z tym, w co chce Pan, żebym uwierzył.

Ponieważ oferta, za którą zapłaciłem, nie była tą, którą państwo dostarczyli, wymagam pełnego zwrotu ceny, jaką zapłaciłem Aberdeen Sunny Travels. Jeśli nie spełnią państwo moich wymagań, nie będę wahał się pozwać Pańskiego biura o zadośćuczynienie za zrujnowany wyjazd. Dziękuję za wysłuchanie mnie.

Podobne wypracowania do A visit in a travel agency - a complaint about a trip (short statement) - Wizyta w biurze podróży - reklamacja wycieczki (krótka wypowiedź)