Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Getting married before being 30? - pros and cons of late setting up a home. Essay - Ślub przed trzydziestką? - zalety i wady zakładania rodziny w późniejszym wieku. Esej

Ask any 20-year-old person when they want to get married and you will hear mostly: 'Not before I am 30!'. Then look around and try to guess how many people of those wearing a wedding ring is younger than 30. Not many. Why is that so? Is it good? Let's take a closer look at that matter.

Firstly, many young people state that they feel a need to graduate from a good university before they get married so they can provide a proper level of life to the significant other or to themselves. In addition, they tend to argue that they want to have fun before they devote their lives to another person. Furthermore, they are inclined to declare a necessity to earn much money and buy a flat or a car first. In other words, young people are somewhat selfish these days

However, marriage usually means children. And a consequence of late birth giving is an increased possibility of the Down's syndrome for the child. Moreover, late spouse finding may mean that one is bound to spending their life with a person that they only accept, not with their dream-come-true partner. Simplifying, one may have to be doomed to a life with a wrong person. Additionally, as to having fun, one can have it with their better half, can't they? Lastly, not getting married for a long time makes the other half unable to obtain medical information or, hopefully that fact will never be useful, to inherit from their partner.

To sum up, the new fashion of not getting married before being 30 has both good and bad sides. In my opinion, no arguments outweigh the others and the matter of the age one wants to get married at is their personal concern.

Tłumaczenie

Zapytaj któregokolwiek 20-latka, kiedy chce wziąć ślub i usłyszysz głównie: „Byle nie przed 30!”. Potem rozejrzyj się dookoła i spróbuj zgadnąć, ilu ludzi noszących obrączki jest przed 30. Niewielu. Czemu tak jest? Czy to dobre? Przyjrzyjmy się tej sprawie bliżej.

Po pierwsze, wielu młodych ludzi deklaruje, że czuje potrzebę ukończenia dobrego uniwersytetu, zanim wezmą ślub, by mogli zapewnić godny żywot tej drugiej osobie albo sobie samemu. Dodatkowo mają tendencję twierdzić, że chcą się wyszaleć, zanim poświęcą swoje życie drugiej osobie. Ponadto są skłonni deklarować potrzebę zarobienia sporej ilości pieniędzy i kupienia mieszkania czy samochodu najpierw. Innymi słowy, młodzi ludzie są dziś nieco samolubni.

Niemniej, małżeństwo zazwyczaj oznacza dzieci. A konsekwencją późnego porodu jest zwiększone prawdopodobieństwo zespołu Downa dla dziecka. Co więcej, późne znalezienie małżonka może oznaczać bycie przywiązanym do osoby, którą się tylko akceptuje, nie tą, która jest spełnieniem naszych marzeń. Uproszczając – można być skazanym na życie ze złą osobą. Ponadto, jeśli chodzi o dobrą zabawę, można się dobrze bawić we dwoje, prawda? Również nie legalizowanie związku przez długi czas sprawia, że partner nie jest w stanie dowiedzieć się o stan zdrowia lub, miejmy nadzieję, że ten fakt nie przyda się nikomu, dziedziczyć po drugiej osobie.

Podsumowując, nowa moda nie brania ślubu do 30 ma zarówno dobre, jak i złe strony. W mojej opinii żadne argumenty nie przeważają, a sprawa wieku, w jakim chce się wziąć ślub, jest czymś prywatnym.

Podobne wypracowania do Getting married before being 30? - pros and cons of late setting up a home. Essay - Ślub przed trzydziestką? - zalety i wady zakładania rodziny w późniejszym wieku. Esej